Akceptacja wniosku urlopowego wystawionego przez pracownika

Zarządzanie ewidencją czasu pracy pracowników umożliwia m.in. dodawanie urlopów pracownikom oraz akceptowanie wystawionych przez nich, w Panelu ePracownik, wniosków urlopowych. Przekonaj się, jak wygląda akceptacja wniosku urlopowego pracownika w systemie.

Dodanie urlopu w systemie

W celu dodania urlopu pracowniczego, należy wejść w zakładkę KADRY » PRACOWNICY. Po kliknięciu w profil pracownika należy przejść do zakładki EWIDENCJA CZASU PRACY » ECP/GRAFIK/NIEOBECNOŚCI.

Odrzucenie lub akceptacja wniosku urlopowego

Akceptacji wniosku urlopowego pracownika, bądź jego odrzucenia, dokonuje się w zakładce EWIDENCJA CZASU PRACY w profilu danej osoby. W zakładce NIEOBECNOŚCI znajduje się lista wystawionych przez pracodawcę urlopów oraz spis wystawionych wniosków urlopowych pracownika. Szary trójkąt z wykrzyknikiem oznacza, że dany wniosek nie został jeszcze zaakceptowany. 

Akceptacja wniosku urlopowego wystawionego w Panelu Pracownika - podgląd urlopów

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika, realizowana jest poprzez zaznaczenie go, a następnie kliknięcie w opcję MODYFIKUJ.W wygenerowanym oknie, należy zaznaczyć opcję URLOP ZATWIERDZONY. System umożliwia również na tym etapie generować wnioski urlopowe, które zostają ściągnięte na komputer w formacie PDF. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Akceptacja wniosku urlopowego wystawionego w Panelu Pracownika - zatwierdzenie wniosku

W celu odrzucenia wniosku urlopowego pracownika, należy w zakładce NIEOBECNOŚCI zaznaczyć dany wniosek urlopowy i kliknąć opcję USUŃ.

Akceptacja wniosku urlopowego - usunięcie wniosku