Akceptacja wniosku urlopowego wystawionego przez pracownika

Zarządzanie ewidencją czasu pracy pracowników umożliwia m.in. dodawanie urlopów pracownikom oraz akceptowanie wystawionych przez nich, w Panelu ePracownik, wniosków urlopowych. Przekonaj się, jak wygląda akceptacja wniosku urlopowego pracownika w systemie.

Dodanie urlopu w systemie

W celu dodania urlopu pracowniczego, należy wejść w zakładkę KADRY » PRACOWNICY. Po kliknięciu w profil pracownika należy przejść do zakładki CZAS PRACY » ECP/GRAFIK/NIEOBECNOŚCI.

Odrzucenie lub akceptacja wniosku urlopowego

Akceptacji wniosku urlopowego pracownika, bądź jego odrzucenia, dokonuje się w zakładce CZAS PRACY, z poziomu szczegółów pracownika. W zakładce NIEOBECNOŚCI znajduje się lista wystawionych przez pracodawcę urlopów oraz spis wystawionych wniosków urlopowych pracownika. Szary trójkąt z wykrzyknikiem oznacza, że dany wniosek nie został jeszcze zaakceptowany. 

Akceptacja wniosku urlopowego wystawionego w Panelu Pracownika - podgląd urlopów

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika możliwa jest poprzez zaznaczenie pola przy danej propozycji urlopu, a następnym kliknięciu opcji ZATWIERDŹ URLOP. Akceptacja urlopu możliwa jest również poprzez zaznaczenie pola przy propozycji urlopu, a następnym kliknięciu w opcję MODYFIKUJ. W wygenerowanym oknie, należy zaznaczyć opcję URLOP ZATWIERDZONY. System umożliwia na tym etapie generować wnioski urlopowe, które zostają ściągnięte na komputer w formacie PDF. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Akceptacja wniosku urlopowego wystawionego w Panelu Pracownika - zatwierdzenie wniosku

W celu odrzucenia wniosku urlopowego pracownika, należy w zakładce NIEOBECNOŚCI zaznaczyć dany wniosek urlopowy i kliknąć opcję USUŃ.

Akceptacja wniosku urlopowego - usunięcie wniosku

Przekroczenie limitu dni urlopowych podczas akceptacji urlopu 

W przypadku, gdy podczas akceptacji propozycji urlopu liczba dni możliwych do wykorzystania przekroczy łączny limit przysługujący pracownikowi, w systemie pojawi się komunikat. Należy samodzielnie podjąć decyzję, czy propozycja urlopu zostanie zaakceptowana czy odrzucona. W zależności od wyboru należy kliknąć opcję Tak lub Nie.

Przekroczenie łącznej dni urlopu pracownika

 

Wprowadzanie propozycji urlopów przez pracowników może znacznie ułatwić ułatwić pracownikom informowanie pracodawców oraz pracodawcom stworzenie planu pracy.