Analizy magazynowe

W systemie mojebiuro24.pl istnieje możliwość włączenia funkcji "analizy magazynowe", czyli generowania analiz dotyczących danych magazynowych za pomocą zakładki MAGAZYN » ANALIZY.

Analizy magazynowe w systemie

Aby móc korzystać z tej funkcji należy posiadać pakiet Księgowość online + magazyn oraz włączony moduł magazyn, czego można dokonać przez zakładkę: USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN wybierając opcję WŁĄCZ MODUŁ MAGAZYN.

Analizy magazynowe - jak włączyć?

Analiza stanu towarów

Analiza stanu towarów informuje o wahaniu się ilości towarów w magazynie. Można jej dokonać w oparciu o wszystkie lub wybrane towary, przechodząc do zakładki: MAGAZYN » ANALIZY » ANALIZA STANU TOWARÓW. Użytkownik ma możliwość wyboru magazynu, okresu oraz sposobu sumowania danych, które będą poddane analizie.

Analizy magazynowe - w czym pomagają?

Po wygenerowaniu analizy dane są przedstawione w formie wykresu oraz tabeli.

 Analizy magazynowe - dane

Raport o produktach

Raport o produktach pozwala na zbiorczą analizę towarów bądź usług, które zostały sprzedane lub wprowadzone na stan magazynu. Można go wygenerować z zakładki MAGAZYN » ANALIZY » RAPORT O PRODUKTACH, na podstawie wybranych parametrów, które określają zakres dat, kontrahenta czy nazwę produktu.

Analizy magazynowe - zestawienie dochodów

Po wybraniu parametrów raportu i wybraniu opcji GENERUJ ANALIZĘ dane są przedstawiane w formie tabeli oraz wykresu.

Analizy magazynowe - zestawienie dochodów 

Sprzedaż według asortymentu

Przechodząc do zakładki: MAGAZYN » ANALIZY » SPRZEDAŻ ASORTYMENTU użytkownik ma możliwość wygenerowania analizy dotyczącej sprzedaży towarów bądź usług w wybranym okresie czasu. Dane można poddać analizie według wybranych parametrów obejmujących określenie magazynu, kontrahenta, rodzaju i ilości asortymentu, a także daty, typu i kwoty sprzedaży netto. Analizę można więc dokonać dla sprzedaży wyselekcjonowanej dla wybranego kontrahenta oraz wybranych produktów.

Analizy magazynowe - zestawienie przychodów

Dane poddane analizie są przedstawiane w formie tabeli oraz wykresu.

Analizy magazynowe - wykres  

Zakupy według asortymentu

Przechodząc do zakładki: MAGAZYN » ANALIZY » ZAKUPY ASORTYMENTU użytkownik ma możliwość wygenerowania analizy dotyczącej zakupu towarów w wybranym okresie czasu. Dane można poddać analizie według wybranych parametrów obejmujących określenie magazynu, rodzaju i ilości asortymentu, kontrahenta, a także daty, typ dokumentu i kwoty sprzedaży netto.

Analizy magazynowe - zakupy wg asortymentu

Po kliknięciu na funkcję GENERUJ ANALIZĘ dane poddane analizie zostaną przedstawiane w formie tabeli oraz wykresu.

Analizy magazynowe zakupu