Aneks do umowy o pracę w systemie MojeBiuro24

Zmiany zapisów umowy można dokonywać poprzez zawarty aneks do umowy o pracę. Jednak nie wszystkie zapisy umowy można modyfikować aneksem.

 Aneks do umowy o pracę nie może zmieniać czasu trwania umowy.

Przepisy dopuszczają zmianę za pomocą aneksu następujących warunków umowy:

  • wysokości wynagrodzenia,

  • wymiaru czasu pracy,

  • stanowiska pracy,

Aneks do umowy o pracę w systemie MojeBiuro24

Aby w systemie Mojebiuro24 dodać aneks do umowy o pracę, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, następnie zaznaczyć umowę o pracę, której warunki mają ulec zmianie i w kolejnym kroku z górnego Menu wybrać DODAJ » ANEKS DO UMOWY.

Aneks do umowy o pracę - dodawanie

Po wybraniu DODAJ ANEKS zostanie otwarte okno Dodawanie aneksu do umowy, gdzie widoczne będą warunki, na jakich zawarta jest aktualnie obowiązująca umowa o pracę. Aby wygenerować aneks do umowy o pracę, należy wprowadzić nowe warunki w tym oknie i zmiany zapisać.


Aneks do umowy o pracę - dodawanie aneksu

Po wprowadzeniu zmian i kliknięciu ZAPISZ aneks zostanie automatycznie zapisany, a system otworzy okno Szczegółów umowy gdzie widoczna będzie zakładka Historia zmian warunków zatrudnienia, która będzie przedstawiać umowę pierwotną i wprowadzone do niej zmiany.

Aneks do umowy o pracę - Historia zmian warunków zatrudnienia

Aby ponownie otworzyć okno Szczegółów umowy gdzie widoczna będzie zakładka Historia zmian warunków zatrudnienia, po przejściu do zakładki KADRY » UMOWY należy kliknąć w ikonę tabeli widocznej przy umowie, do której wprowadzony został aneks.

Aneks do umowy o pracę - historia

W celu wydrukowania dodanego aneksu do umowy należy, po jego dodaniu do systemu, zaznaczyć aneks do umowy o pracę i z górnego Menu wybrać opcję Drukuj.

Aneks do umowy o pracę - drukowanie

Otwarte zostanie okno Ustawienia drukowania.

Aneks do umowy o pracę - tryb edycji

Po zaznaczeniu w oknie Ustawienia drukowania opcji tryb edycji, aneks do umowy o pracę, przed zapisaniem na dysku, zostanie otwarty w edytorze tekstu, umożliwiając wprowadzenie zmian do dokumentu, według indywidualnych potrzeb.