Anulowanie wystawionej faktury

Aby można było anulować fakturę muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

  • transakcja nie doszła do skutku,
  • faktura VAT nie trafiła do obiegu prawnego, czyli odbiorca jej nie otrzymał, co oznacza, że wystawca faktury posiada dwa egzemplarze dokumentu. 

Więcej na ten temat w artykule: Anulowanie faktury - kiedy jest możliwe?

Anulowanie wystawionej faktury w systemie mojebiuro24.pl możliwe jest bezpośrednio z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy kliknąć w numer faktury, a następnie w pojawiającym się oknie skorzystać w opcji MODYFIKUJ » ANULUJ FAKTURĘ.

 anulowanie wystawionej faktury

Tak anulowaną fakturę należy opisać "Anulowano dnia" i przechowywać razem z dokumentami księgowymi. Dodatkowo przy fakturze, która została anulowana pojawi się znaczek Anulowanie wystawionej faktury - ikona, a na wydruku pojawi się adnotacja faktura anulowana.