Automatyczne księgowanie faktury

W systemie możliwe jest automatyczne księgowanie faktury kosztowej, która została otrzymana drogą mailową od innego użytkownika mojebiuro24.pl lub wfirmy.pl.

Jak wygląda automatyczne księgowanie faktury kosztowej?

Kontrahent wysyła na e-mail fakturę wystawioną za pomocą wyżej wspomnianych platform, która posiada zautomatyzowane narzędzie pozwalające poprzez kliknięcie opcji ZAKSIĘGUJ na automatyczne zaksięgowanie faktury na aktualnie włączonym koncie. 

 Automatyczne księgowanie faktury

Wówczas na włączonym koncie, pojawi się okno DODAWANIE NOWEGO WYDATKU, w którym system automatycznie uzupełni dane na podstawie otrzymanej faktury (możliwa jest ich modyfikacja).

Automatyczne księgowanie faktury - wydatek

Jeśli zakupy od danego kontrahenta były już wcześniej księgowane, system podpowie rodzaj wydatku, według którego poprzednio wprowadzono wpis u tego kontrahenta.

Przy wyborze rodzaju wydatku określonego jako Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych istnieje możliwość wyboru sposobu księgowania za pomocą zakładki Stawki lub Pozycje (produkty wprowadzone w zakładce Pozycje zostaną uwzględnione w Magazynie lub w zakładce Produkty w przypadku pakietów nieobejmujących modułu Magazyn).

Drukowanie automatycznie zaksięgowanej faktury

Podczas automatycznego księgowania faktury system dodatkowo generuje dokument w formacie PDF, który można wydrukować. W tym celu należy przejść do zakładki WYDATKI i przechodząc do zakładki DOKUMENTY, należy zaznaczyć fakturę i wybrać opcję DRUKUJ.

Automatyczne księgowanie faktury