Czytnik kodów kreskowych - jak wprowadzić?

W systemie mojebiuro24.pl użytkownicy, którzy mają rozbudowany pakiet o moduł magazynowy mogą wprowadzić dla danego produktu kod kreskowy. System umożliwia współpracę z czytnikami kodów kreskowych wysyłającymi odczytany kod jako znaki z klawiatury oraz automatycznie dodają znak nowej lini (Enter).

Kod kreskowy do nowych produktów w systemie można dodać z trzech miejsc:

  • z zakładki MAGAZYN » PRODUKTY,

  • z zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE podczas wprowadzania faktur zakupu oraz

  • z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ podczas wystawiania faktur sprzedaży.

Dodawanie kodu kreskowego dla dodawanego produktu odbywa się poprzez zakładkę MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT. W oknie, które się pojawi należy kliknąć na pole KOD PRODUKTU. Kod możemy wprowadzić ręczne, bądź go pobrać poprzez zeskanowanie go bezpośrednio z produktu za pomocą czytnika kodów.

czytnik kodów kreskowych

Podczas księgowania wydatku w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH. W oknie, które się pojawi należy przejść do zakładki POZYCJE oraz wybrać opcję DODAJ PRODUKT.

czytnik kodów kreskowych

W oknie, które się pojawi należy kliknąć na pole KOD PRODUKTU. Kod możemy wprowadzić ręczne, bądź go pobrać poprzez zeskanowanie go bezpośrednio z produktu za pomocą czytnika kodów.

czytnik kodów kreskowych 

Analogicznie można dodać kod kreskowy podczas wystawiania faktury sprzedaży w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.