Dodatkowa lista płac dla wypłaty dodatkowego wynagrodzenia

W systemie MojeBiuro24 możliwe jest kompleksowe rozliczanie pracowników. Począwszy od stworzenia umowy o pracę, wygenerowania zgłoszenia do ZUS, prowadzenia ewidencji czasu pracy, po tworzenie list płac i deklaracji rozliczeniowych ZUS. W państwa ręce oddajemy także nową funkcjonalność, jaką jest dodatkowa lista płac, której tworzenie przedstawimy w dalszej części artykułu.

Opcja umieszczenia dodatku na dodatkowej liście płac

Rozliczając pracownika może zaistnieć potrzeba by dodatkowy składnik wynagrodzenia wypłacić w oderwaniu od podstawowej listy płac. Może o tym decydować np. inny termin wypłaty dodatku, lub jego charakter, np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop, lub odprawa emerytalna. W takiej sytuacji dodatek może zostać wypłacony na dodatkowej liście płac.

W tym celu, przy dodawaniu składnika wynagrodzeń z pozycji KADRY » PRACOWNICY, kliknięcie w pracownika, DODATKI I POTRACENIA » DODAJ należy wejść w podzakładkę ZAAWANSOWANE.

W oknie należy zaznaczyć opcję “umieść na dodatkowej liście płac”. W ten sposób dodatek będzie mógł zostać wypłacony na liście płac niezależnej od listy płac pozostałych pracowników. Należy zapisać wprowadzone zmiany.

Dodatkowa lista płac w systemie

Po dodaniu składnika z tak zaznaczonymi ustawieniami, po przejściu do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE po kliknięciu DODAJ LISTĘ PŁAC wybrać należy opcję DODAJ LISTĘ PŁAC (UMOWY O PRACĘ - DODATKOWA), na której zostanie wykazany dodany składnik.

Po wygenerowaniu listy płac użytkownik ma możliwość wejść w jej podgląd poprzez kliknięcie w listę i przejście do podzakładki PODGLĄD WYDRUKU.

W dodatkowej liście płac wyszczególniona zostaje nazwa rozliczonego dodatku. Natomiast w przypadku, gdy wygenerowana lista płac uwzględnia wypłatę kolejnego w danym miesiącu wynagrodzenia dla danego pracownika, system automatycznie uwzględni ten fakt poprzez nie naliczanie kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej.

Dodatkową listę płac można opublikować przedsiębiorcy, który będzie maił podgląd do dokumentów i możliwość ich wydruku Funkcja OPUBLIKUJ została opisana w artykule Funkcja opublikuj w module Kadry.