Dodatkowa lista płac dla wypłaty dodatkowego wynagrodzenia

W systemie MojeBiuro24 możliwe jest kompleksowe rozliczanie pracowników. Począwszy od stworzenia umowy o pracę, wygenerowania zgłoszenia do ZUS, prowadzenia ewidencji czasu pracy, po tworzenie list płac i deklaracji rozliczeniowych ZUS. W państwa ręce oddajemy także nową funkcjonalność, jaką jest dodatkowa lista płac, której tworzenie przedstawimy w dalszej części artykułu.

Dodatek a opcja umieść na dodatkowej liście płac

Rozliczając pracownika może zaistnieć potrzeba by dodatkowy składnik wynagrodzenia wypłacić w oderwaniu od podstawowej listy płac. Może o tym decydować np. inny termin wypłaty dodatku, lub jego charakter, np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop, lub odprawa emerytalna. W takiej sytuacji dodatek może zostać wypłacony na dodatkowej liście płac.

W tym celu przy dodawaniu składnika wynagrodzenia, za pomocą funkcji Dodatki i potrącenia, należy zaznaczyć w zakładce ZAAWANSOWANE okna Dodawania składnika wynagrodzenia, opcję “umieść na dodatkowej liście płac”. W ten sposób dodatek będzie mógł zostać wypłacony na liście płac niezależnej od listy płac pozostałych pracowników.

Dodatkowa lista płac - wprowadzanie dodatku

Dodatkowa lista płac - opcja umieść w dodatkowej liście płac

Dodatkowa lista płac w systemie

Po dodaniu składnika z tak zaznaczonymi ustawieniami, po przejściu do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE po kliknięciu DODAJ LISTĘ PŁAC wybrać należy DODAJ LISTĘ PŁAC (UMOWY O PRACĘ - DODATKOWA), na której zostanie wykazany dodany składnik.

Dodatkowa lista płac - dodawanie do systemu