Drukowanie kartoteki wynagrodzeń i kartoteki dochodowej

W systemie MojeBiuro24 możliwe jest wydrukowanie dla pracownika kartoteki wynagrodzeń i kartoteki dochodowej. Indywidualne karty przychodów pracowników umożliwiają prawidłowe obliczane przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy. W kartotekach należy wykazywać wszystkie wypłacone wynagrodzenia oraz inne przychody ze stosunku pracy. Przeczytaj jak łatwe jest drukowanie kartoteki z systemu!

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń

Kartotekę wynagrodzenia można wygenerować jedynie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wykazane są w niej wynagrodzenia wg miesięcy za jakie były należne, czyli nie uwzględniają daty wypłaty wynagrodzenia. Przykładowo będzie w niej wykazane wynagrodzenie za kwiecień wypłacone w maju pod pozycją dotyczącą kwietnia.

Aby wydrukować taki dokument należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać pracownika, dla którego ma zostać wygenerowana kartoteka i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » KARTOTEKA WYNAGRODZENIA.

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń

W oknie drukowania kartoteki wynagrodzenia należy wybrać okres, za który ma zostać wygenerowana kartoteka. Zostaną w niej ujęte wynagrodzenia zgodnie z miesiącem, za który były należne.

Drukowanie kartoteki wynagrodzenia

Taka kartoteka może przydać się przy ustalaniu poprawności zasiłku.

Drukowanie kartoteki dochodowej

Kartotekę wynagrodzeń można wydrukować zarówno dla osób zatrudnionych na umowę o pracę jak i dla pozostałych umów dodanych w systemie. Tu wynagrodzenia przypisywane są do miesiąca wypłaty, czyli nie, ma znaczenia za jaki okres były należne. Przykładowo wynagrodzenie za kwiecień wypłacone w maju pojawi się w pozycji za maj.

Aby wydrukować pracownikowi kartotekę dochodową należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać pracownika, dla którego ma zostać wygenerowana kartoteka i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » KARTOTEKA DOCHODOWA.

Drukowanie kartoteki dochodowej

W oknie drukowania kartoteki dochodowej należy wybrać okres, za który ma zostać wygenerowana kartoteka, a system utworzy odpowiedni dokument, w którym będą widniały wypłacone w danych miesiącach wynagrodzenia.

Drukowanie kartoteki dochodów

Taki dokument będzie bardzo przydatny przy sporządzaniu zeznań rocznych za pracownika, czyli PIT-11 czy IFT-1R, bowiem w nich ujmuje się przychód faktycznie osiągnięty w danym roku.