Drukowanie kartoteki wynagrodzeń i kartoteki dochodowej

W systemie MojeBiuro24 możliwe jest wydrukowanie dla pracownika kartoteki wynagrodzeń i kartoteki dochodowej. Indywidualne karty przychodów pracowników umożliwiają prawidłowe obliczane przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy. W kartotekach należy wykazywać wszystkie wypłacone wynagrodzenia oraz inne przychody ze stosunku pracy. Przeczytaj jak łatwe jest drukowanie kartoteki z systemu!

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń

Aby wydrukować kartotekę wynagrodzeń dla pracownika należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać pracownika, dla którego ma zostać wygenerowana kartoteka i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » KARTOTEKA WYNAGRODZENIA.

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń - wybór pracownika

W oknie drukowania kartoteki wynagrodzenia należy wybrać okres, za który ma zostać wygenerowana kartoteka. Zostaną w niej ujęte wynagrodzenia zgodnie z miesiącem, za który były należne.

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń - podgląd

Drukowanie kartoteki dochodowej

Aby wydrukować pracownikowi kartotekę dochodową należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać pracownika, dla którego ma zostać wygenerowana kartoteka i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » KARTOTEKA DOCHODOWA.

Drukowanie kartoteki dochodowej - wybór pracownika

W oknie drukowania kartoteki dochodowej należy wybrać okres, za który ma zostać wygenerowana kartoteka, a system utworzy odpowiedni dokument, w którym będą widniały wypłacone w danych miesiącach wynagrodzenia.

Drukowanie kartoteki dochodowej - podgląd