Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracownika

W związku z zakończeniem umowy o pracę z pracownikiem, pracodawca ma określone obowiązki. Jednym z nich jest rozliczenie urlopu wypoczynkowego pracownika.

Jeśli pracownik do momentu zakończenia lub rozwiązania umowy nie wykorzysta całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, to pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu  z tego tytułu ekwiwalent.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy powinien zostać wypłacony w ostatnim dniu pracy pracownika.

W systemie MojeBiuro24 nie ma funkcji automatycznego wyliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Kwotę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy wyliczyć poza systemem.

Wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy do systemu mojebiuro24.pl

W celu dodania ekwiwalentu, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY i wybrać danego pracownika (nacisnąć na imię i nazwisko). Otworzy się okno Szczegóły pracownika, w którym należy przejść do zakładki DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ »  EKWIWALENT ZA URLOP.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - jak dodać?

Dodatki i potrącenia - podstawowe informacje

W zakładce podstawowe informacje należy uzupełnić:

  • Okres obowiązywania dodatku - należy wybrać miesiąc, w którym ma zostać naliczony ekwiwalent (obowiązuje od … obowiązuje do …)

  • Wartość brutto - należy wpisać wyliczoną kwotę brutto ekwiwalentu. 

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - kwota

Dodatki i potrącenia - zaawansowane

W zakładce ZAAWANSOWANE wszystkie potrzebne informacje są zaznaczone zgodnie z definicją składnika wynagrodzenia. Istotne jest, aby pozostawić zaznaczoną opcję NIE POMNIEJSZAJ W MIESIĄCACH GRANICZNYCH UMOWY. 

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - zaawansowane ustawienia

Dodatki i potrącenia - zasady pomniejszania składnika przy nieobecności

Ekwiwalent za urlop nie powinien być obniżany za czas absencji w pracy, dlatego w zakładce ZASADY POMNIEJSZANIA SKŁADNIKA PRZY NIEOBECNOŚCI,  odznaczone są okienka POMNIEJSZAJ SKŁADNIK przy każdej z możliwych nieobecności.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - pomnieszanie za nieobecności

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wprowadzony do systemu MojeBiuro24 według powyższej instrukcji, zostanie wykazany na liście płac pracownika.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na dodatkowej liście płac

Jak już zostało wspomniane na początku, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy powinien zostać wypłacony pracownikowi najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia. Może jednak zdarzyć się tak, że ten dzień nie będzie się pokrywał z dniem wypłaty dla pozostałych pracowników. W takiej sytuacji dodatek może zostać wypłacony na dodatkowej liście płac.

W tym celu przy dodawaniu składnika wynagrodzenia należy zaznaczyć w zakładce ZAAWANSOWANE opcję umieść na dodatkowej liście płac.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na dodatkowej liście płac

W ten sposób dodatek będzie mógł zostać wypłacony na liście płac niezależnej od listy płac pozostałych pracowników.