Ewidencja wyposażenia - przydatne funkcje!

W systemie mojebiuro24.pl użytkownicy mają możliwość prowadzenia ewidencji wyposażenia dla składników majątku których przewidywany okres wykorzystywania w działalności nie przekracza 1 roku.

Ewidencja wyposażenia - dodawanie bezpośrednich wpisów

W celu wprowadzenia wyposażenia bezpośrednio do ewidencji wyposażenia należy przejść do zakładki EWIDENCJE » WYPOSAŻENIE » DODAJ WYPOSAŻENIE.

Ewidencja wyposażenia - dodawanie składnika

Tak wprowadzone wyposażenie zostanie tylko ujęte w kartotece wyposażenia. Dodawanie wyposażenia bezpośrednim wpisem do ewidencji powinno być stosowane wyłącznie w szczególnych przypadkach.

Zakupione wyposażenie należy wprowadzać w systemie poprzez zakładkę WYDATKI. Więcej w artykule: Zakup wyposażenia.

Dodane wyposażenie w kartotece wyposażenia można zmodyfikować, usunąć, sprzedać, zlikwidować oraz wydrukować kartotekę wyposażenia.

Sprzedaż wyposażenia

Aby sprzedać majątek znajdujący się w ewidencji wyposażenia należy wejść w zakładkę EWIDENCJE » WYPOSAŻENIE, zaznaczyć składnik majątku i z górnego menu wybrać opcję SPRZEDAŻ.

Ewidencja wyposażenia w systemie mojebiuro24.pl

Wówczas pojawi się okno do wystawienia faktury sprzedaży.

Ewidencja wyposażenia - sprzedaż

Po zapisaniu, dokument trafi do kolumny 8 KPiR - Pozostałe przychody oraz do rejestru VAT sprzedaży (w przypadku czynnych podatników VAT).

Likwidacja wyposażenia

W celu likwidacji składnika majątku który znajduje się w ewidencji wyposażenia należy przejść do zakładki EWIDENCJE » WYPOSAŻENIE, zaznaczyć dane wyposażenie i z górnego menu wybrać opcję LIKWIDACJA. Pojawi się okno dodawania protokołu likwidacji, w którym należy uzupełnić wymagane pola.

Ewidencja wyposażenia - jak zlikwidować w systemie?

Drukowanie ewidencji wyposażenia

Aby wydrukować ewidencję wyposażenia należy przejść do zakładki EWIDENCJE » WYPOSAŻENIE, a następnie z górnego menu wybrać opcję DRUKUJ.

Ewidencja wyposażenia - drukowanie ewidencji