Faktura bez VAT - jak wystawić w systemie MojeBiuro24?

Faktura bez VAT - wystawianie w systemie

Podatnicy zwolnieni z VAT mogą wystawić fakturę bez VAT przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ BEZ VAT.

faktura bez vat

W pojawiającym się oknie  pierwszym wierszem do uzupełnienia jest Nabywca, pole to można uzupełnić na trzy sposoby:

faktura bez vat

 • Dodaj nowego - po kliknięciu tej opcji pojawi się okno do uzupełnienia danych kontrahenta, które po uzupełnieniu i zapisaniu zostaną automatycznie zapisane w katalogu kontrahentów,
 • Pobierz z GUS - po kliknięciu opcji pojawi się okno, w którym należy wpisać NIP kontrahenta według którego zostanie on wyszukany w bazie GUS, a dane uzupełnią się automatycznie; można je również uzupełnić samodzielnie klikając opcję Wypełnij ręcznie a następnie zapisać,
 • Szukaj w katalogu - opcja ta służy do wyboru nabywcy który jest zapisany w katalogu kontrahentów.

Wystawiając fakturę sprzedaży istnieje również możliwość dodania innego odbiorcy, w tym celu w wierszu Nabywca należy rozwinąć strzałkę znajdującą się na końcu wiersza i wybrać opcję Dodaj innego odbiorcęKolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji podstawowych faktury:

 • Metoda płatności - gdzie użytkownik ma do wyboru takie metody jak: gotówka, przelew, kompensata, za pobraniem, karta płatnicza,
 • Serię - gdzie ustawiona jest domyślna seria numeracji faktury. Istnieje możliwość dodania nowej serii numeracji o czym więcej w artykule: Wybór serii numeracji,
 • Zapłacono - okno które należy zaznaczyć wówczas gdy wraz z wystawieniem faktury otrzymujemy zapłatę,
 • Data wystawienia - po uzupełnieniu tej daty system automatycznie uzupełni pole Data sprzedaży oraz Termin płatności, które można również ręcznie zmodyfikować.

Faktura bez VAT - rejestry

Po przejściu do podzakładki Księgowe użytkownik uzyskuje dostęp do następujących funkcji:

 • Schemat księgowy - gdzie do wyboru są dwa schematy: Zwykły lub Świadczenie usług w UE,
 • Skutek księgowy - do wyboru: Księguj do KPIR lub Nie księguj,
 • Opis w rejestrach - pole dotyczy opisu wpisów księgowych w rejestrach powiązanych z danym dokumentem,
 • Faktura do paragonu.

faktura bez vat

Faktura bez VAT w obcym języku lub walucie

W podzakładce Zaawansowane można korzystać z opcji:

 • Waluta - gdzie z listy należy wybrać odpowiednią walutę w celu wystawienia faktury w walucie obcej,
 • Rachunek - można je przypisywać do wystawianych faktur (jeżeli podatnik posiada kilka rachunków),
 • Język - języki dostępne w systemie to: niemiecki, francuski, norweski, włoski, hiszpański i angielski,
 • Szablon wydruku,
 • Automatyczna wysyłka na adres e-mail.

Dodawanie towaru lub usługi do faktury

Towar lub usługę można wybrać z katalogu produktów lub wprowadzić ręcznie. Przy wybraniu produktu z katalogu wszystkie pola zostaną uzupełnione automatycznie. Natomiast przy ręcznym wpisywaniu pozycji należy uzupełnić pola: jednostka miary, ilość, cena. Istnieje również możliwość przyznania rabatu (procentowo). Suma wartości faktury zostanie wyliczona automatycznie.

Jeśli na fakturze ma się znajdować więcej niż jedna pozycja należy kliknąć przycisk Nowy wiersz. Natomiast w celu usunięcia niepotrzebnie dodanego wiersza należy kliknąć X.

faktura bez vat

W przypadku gdy przedsiębiorca rozlicza się w formie ryczałtu, należy dodatkowo przy danym wierszu wybrać odpowiednią dla sprzedawanego produktu lub usługi stawkę zryczałtowanego podatku w polu Ryczałt.

faktura bez vat

Dodatkowo dostępna jest jeszcze zakładka Opis, w której można umieścić opcjonalnie dodatkowe informacje które będą widoczne na fakturze.

Automatyczne księgowanie faktury

W zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » WYSYŁKA WIADOMOŚCI » WYSYŁKA WIADOMOŚCI E-MAIL można włączyć opcję DOŁĄCZ ODNOŚNIK DO FAKTURY, co pozwoli na automatyczne wysyłanie faktur do kontrahenta który również korzysta z systemu i po kliknięciu w link będzie on miał możliwość automatycznego zaksięgowania otrzymanej faktury w wydatkach.

faktura bez vat