Faktura VAT marża - jak wystawić?

System MojeBiuro24 umożliwia wystawienie faktury VAT marża, która dokumentuje transakcję objętą procedurą marży. Faktura VAT marża związana jest ze szczególnym sposobem rozliczania podatku ponieważ podstawę opodatkowania stanowi wyłącznie kwota marży.

Ustawienia w systemie a faktura VAT marża

Aby możliwe było wystawienie faktury VAT marża przez klienta opiekun musi wprowadzić odpowiednie oznaczenia w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i w oknie, które się pojawi należy zaznaczyć opcję SYSTEM VAT MARŻA

Faktura VAT marża - ustawienia

Jak wystawić fakturę VAT marża?

W celu wystawienia faktury VAT marża należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ MARŻA a następnie uzupełnić wymagane pola. W polu CENA ZAKUPU należy wprowadzić cenę za która towar został zakupiony natomiast w polu MARŻA NETTO kwotę nałożonej marży.

Faktura VAT marża - wystaw fakturę

W zakładce ZAAWANSOWANE należy dokonać wyboru schematu podatku dochodowego od którego uzależniony jest sposób ujęcia sprzedaży w KPiR:

  • Zwykły - ujęcie sprzedaży w kwocie ceny zakupu powiększonej o marżę netto

  • Komis - ujęcie sprzedaży w kwocie marży netto

Następnie należy wybrać rodzaj sprzedaży z którym związany jest rodzaj stosowanej procedury marży a mianowicie:

  • Procedura marży dla biur podróży,

  • Procedura marży - dzieła sztuki,

  • Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki,

  • Procedura marży - towary używane.

Faktura VAT marża - zaawansowane

W przypadku ryczałtowców należy jeszcze wskazać odpowiednią stawkę ryczałtu.

Zgodnie z przepisami na fakturze VAT marża powinna się znaleźć adnotacja z rodzajem sprzedaży, dlatego bardzo istotne jest aby dokonać prawidłowego wyboru.
Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w rejestrze sprzedaży VAT oraz w kolumnie 7 KPiR - Wartość sprzed. towarów i usług lub Ewidencji przychodów zgodnie z zastosowanym schematem podatku dochodowego.