Faktura z odwrotnym obciążeniem w sprzedaży towarów

Wskazany w poniższym artykule schemat wystawiania faktury z odwrotnym obciążeniem obejmuje sprzedaż towarów bądź usług do 31 października 2019 r. Od 1 listopada 2019 r. towary i usługi z załącznika nr 11 i 14 ustawy o VAT zostały połączone w jednym załączniku nr 15 ustawy o VAT, natomiast mechanizm odwrotnego obciążenia został zastąpiony obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, co zostało szczegółowo opisane w artykule: Obowiązkowy split payment - od listopada 2019? Jak się przygotować? 

Obowiązujący od 01 listopada 2019 r. schemat wystawiania faktury w takim przypadku został opisany w artykule: Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności- jak wystawić?

Faktura z odwrotnym obciążeniem w sprzedaży towarów - jak wystawić w systemie?

Fakturę dokumentującą sprzedaż towarów objętą mechanizmem odwrotnego obciążenia można wystawić w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane informacje, a w polu STAWKA wybrać opcję VAT ROZLICZA NABYWCA.

Faktura z odwrotnym obciążeniem w sprzedaży towarów - WYSTAWIANIE

Do jakiego rejestru trafia faktura z odwrotnym obciążeniem w sprzedaży towarów?

Faktura z odwrotnym obciążeniem w sprzedaży towarów zostanie ujęta w kolumnie 7 KPiR - Wartość sprzed. towarów i usług lub Ewidencji Przychodów z datą sprzedaży oraz do Rejestru VAT sprzedaży.

Dodatkowo na wygenerowanej i wydrukowanej fakturze pojawi się informacja ODWROTNE OBCIĄŻENIE.Uwaga!
W sytuacji gdy klient biura świadczy usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia na rzecz kontrahenta z Polski należy złożyć informację podsumowującą VAT-27 (dokonuje tego Opiekun firmy, przedsiębiorca nie ma dostępu) o czym więcej w artykule pomocy: Informacja VAT-27 klienta