Fakturowanie - kompendium wiedzy!

System mojebiuro24.pl może służyć jako narzędzie w którym możliwe jest wystawianie faktur a więc tzw. fakturowanie. Dostępne są różne rodzaje faktur, w tym m.in. faktura VAT, faktura bez VAT, faktura VAT marża, faktura VAT MOSS, faktura zaliczkowa i końcowa czy faktura dokumentująca odwrotne obciążenie. Dodatkowo można je wystawiać nie tylko w języku polskim, ale także w języku angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim, a nawet norweskim.

Faktura VAT

Fakturę VAT wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.

Fakturowanie - wystaw fakturę VAT

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura VAT - jak wystawić?

Faktura bez VAT

Fakturę bez VAT wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (BEZ VAT). Funkcja ta dostępna jest po odznaczeniu opcji Płatnik VAT w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT.

Fakturowanie - faktura bez VAT 

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura bez VAT - jak wystawić?

Faktura proforma

W celu wystawienia faktury pro forma należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » ZAMÓWIENIE.

Fakturowanie - wystawianie zamówienia 

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura pro forma - jak wystawić?

Faktura zaliczkowa

Fakturę zaliczkową generuje się na podstawie wystawionej faktury pro forma w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ ZALICZKOWĄ, gdzie należy wskazać daną fakturę pro forma.

Fakturowanie - faktura zaliczkowa 

Wówczas pojawi się okno, w którym można zmienić uzupełnione przez program dane. W polu Kwota zaliczki program automatycznie umieszcza kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy. Opcjonalnie można ją zmienić na faktyczną kwotę otrzymanej zaliczki.

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura zaliczkowa - jak wystawić?

Faktura końcowa

Fakturę końcową w systemie mojebiuro24.pl wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ KOŃCOWĄ, następnie wybierając zamówienie (fakturę pro forma), na podstawie którego ma zostać wystawiona.

Fakturowanie - faktura końcowa 

W polu POZOSTAŁO program automatycznie wyświetla kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy. Po zaznaczeniu okna ZAPŁACONO cała kwota z tej pozycji zostanie ujęta na fakturze końcowej.

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura końcowa - jak wystawić?

Faktura korygująca pozycje faktury

Fakturę korygującą pozycje faktury wystawia się, zaznaczając fakturę pierwotną w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i z górnego paska zadań wybierając opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Fakturowanie - korekta 

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura korygująca pozycje faktury - wystawianie dokumentu

Faktura korygująca dane formalne

Fakturę korygującą dane formalne sporządza się, przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczając fakturę, do której korekta ma zostać wystawiona, następnie w górnym menu wybierając opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE.

Fakturowanie - korekta danych 

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura korygująca dane formalne - wystawianie dokumentu

Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta

W systemie można wystawić również fakturę sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, wybierając odpowiednią stawkę podatku VAT. Zgodnie z wybraną stawką system uwzględni fakturę w odpowiednich pozycjach deklaracji.

Fakturowanie a zagraniczny kontrahent

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta

Faktura MOSS

W systemie możliwe jest również wystawianie faktur MOSS. W tym celu w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, należy zaznaczyć opcję Podatnik VAT zarejestrowany w MOSS.

Fakturowanie - VAT MOSS

Fakturę MOSS wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić Dane kontrahenta. Ważne, aby w polu Kraj wybrać z listy odpowiednie państwo z obszaru Unii Europejskiej, natomiast jako rodzaj identyfikacji podatkowej zaznaczyć BRAK. Wówczas automatycznie pojawią się stawki VAT obowiązujące w kraju nabywcy.

Fakturowanie - wystawianie faktury a MOSS

Faktura VAT-marża

Aby możliwe było wystawianie faktur VAT-marża, w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, należy zaznaczyć opcję "system VAT marża".

Fakturowanie - VAT marża

Fakturę VAT-marża wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ MARŻA.

Fakturowanie - wystawianie faktury VAT marża

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura VAT marża - jak wystawić?

Faktura metoda kasowa

W sytuacji gdy podatek VAT rozliczany jest przez przedsiębiorcę metodą kasową, należy zaznaczyć pole Metoda kasowa w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT.

Wówczas podczas wystawiania faktur poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ automatycznie na wydruku faktury pojawi się adnotacja METODA KASOWA i wystawiona faktura ujmie się zgodnie ze specyfiką oznaczonej opcji. Więcej na ten temat w artykule pomocy: Metoda kasowa w przychodach

Fakturowanie - metoda kasowaFaktura w języku obcym

Fakturę w języku obcym wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Aby zmienić język faktury na język obcy, po uzupełnieniu podstawowych informacji należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE.

Fakturowanie - faktura w obcym językuWięcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta - zmiana waluty i języka