Funkcja opublikuj w module Kadry

MojeBiuro24 posiada praktyczną opcje jest to funkcja OPUBLIKUJ. Jej głównym zadaniem jest udostępnienie do podglądu lub wydruku różnych informacji lub dokumentów, do których może mieć dostęp przedsiębiorca lub pracownik posiadający panel ePracownik. To bardzo usprawnia pracę i ułatwia komunikację między przedsiębiorcą, a biurem rachunkowym.

Funkcja OPUBLIKUJ daje możliwość przedsiębiorcy jedynie podglądu dokumentów i ich wydruku. Opublikowanie dokumentów nie pozwala na modyfikację i wprowadzanie zmian!

Funkcję OPUBLIKUJ można zastosować do:

Po zaznaczeniu tej opcji, przy wybranym dokumencie pojawi się ikona oka, informująca o tym, które dokumenty zostały opublikowane do wiadomości przedsiębiorcy.System posiada również opcję COFNIJ PUBLIKACJĘ co oznacza, że w każdej chwili dokument można ukryć. Tym samym przedsiębiorca straci możliwość podglądu dokumentu.

Funkcja opublikuj przy umowach

Funkcję opublikuj można zastosować dla wszystkich umów. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY zaznaczyć wybraną umowę i wybrać opcję OPUBLIKUJ. Wówczas umowa będzie widoczna dla klienta.

Jeśli zostanie opublikowana umowa pierwotna z pracownikiem, to dodane w systemie aneksy do tej umowy lub jej zakończenie będą automatycznie publikowane.

Opcji OPUBLIKUJ KLIENTOWI I W PANELU ePRACOWNIK że umowa będzie widoczna dla klienta, natomiast w panelu ePracownik zostanie wyświetlony grafik pracownika (umowa nie zostanie opublikowana w panelu).

Funkcja opublikuj dla umów

Publikowanie list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych

W celu opublikowania listy płac klientowi należy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC/RACHUNKI zaznaczyć daną listę płac/rachunek i w górnym menu wybrać opcję OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI. Przy liście płac (rachunku) pojawi się szara ikona oka.

Natomiast gdy chcemy opublikować listę/rachunki klientowi oraz paski wypłat /rachunki jego pracownikom, którzy posiadają panel ePracownik wówczas wybieramy OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI i W PANELU ePRACOWNIK.  W przypadku publikowania zbiorowej listy płac system automatycznie dokona podziału dokumentu na indywidualne listy płac i przypisze je do odpowiednich pracowników. Potwierdzeniem publikacji, jest pojawienie się symbolu niebieskiego oka przy udostępnionym dokumencie.

Funkcja opublikuj dla list płac i rachunków

Możliwość opublikowania deklaracji ZUS

Opublikować można również deklaracje ZUS. Zarówno deklaracje rozliczeniowe DRA jak i deklaracje zgłoszeniowe m.in. takie jak ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA.

Aby opublikować deklarację DRA wraz z wysokością składek należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, zaznaczyć deklarację i skorzystać z funkcji OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI.

Funkcja opublikuj dla deklaracji rozliczeniowych ZUS

Aby opublikować deklarację zgłoszeniowe należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE »  zaznaczyć deklarację » OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI I W PANELU ePRACOWNIK. Deklaracje będą widoczne u klienta oraz w panelu ePracownik.

Funkcja opublikuj dla deklaracji zgłoszeniowych ZUS