Gabaryty produktów - jak je uzupełnić?

Funkcja GABARYTY PRODUKTÓW pozwala na łatwiejsze zdefiniowanie produktów wprowadzonych do systemu mojebiuro24.pl, pod względem ich wielkości i wymiarów. Jest ona dostępna zarówno dla pakietu KSIĘGOWOŚĆ ONLINE + MAGAZYN, jak i dla pakietu bez aktywnego modułu magazynowego.

Gabaryty produktów

Aby wprowadzić gabaryty produktów należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY lub w pakiecie bez rozbudowanego magazynu - PRZYCHODY » PRODUKTY.

Po przejściu do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY » DODAJ PRODUKT należy dodać nowy produkt lub zmodyfikować już wprowadzone pozycje (zaznaczając w zakładce MAGAZYN » PRODUKT wybrany produkt i wybierając opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ).

Gabaryty produktów - definiowanie nowego produktu

Podczas wprowadzania / modyfikowania produktu należy przejść do zakładki JEDNOSTKI, widocznej w górnym menu okna oraz uzupełnić pola dotyczące gabarytów produktu: waga (kg), długość (cm), szerokość (cm), wysokość (cm).

Gabaryty produktów a przypisane jednostki

Należy pamiętać, że jednostki przypisane do produktu w katalogu nie mają wpływu na parametry dotyczące gabarytów. Miary gabarytów nie są zmienne a ich modyfikacja jest niemożliwa.