Grafik pracy dla pracowników

O rozkładzie i systemie pracy decyduje pracodawca. Grafik pracy został stworzony aby  ułatwić planowanie czasu pracy. System mojebiuro24.pl daje możliwość podglądu grafiku pracy wszystkich pracowników oraz indywidualnego widoku poszczególnych osób. Z tego poziomu można kompleksowo zarządzać czasem pracy, nieobecnościami wszelkiego typu, sporządzać zestawienia i wydruki.

Grafik pracy - widok miesięczny wszystkich zatrudnionych

W zakładce KADRY » GRAFIK można zobaczyć osoby zatrudnione w danym okresie w firmie. Możliwość dodawania wpisów dotyczących nieobecności, godziny pracy oraz ich modyfikacja jest dostępna z górnego paska opcji oraz po kliknięciu na konkretny dzień prawym przyciskiem myszy.

Grafik pracy - widok grafiku w module kadry

Grafik pracy - dodawanie nieobecności

Wprowadzanie zmiany w godzinach pracy oraz nieobecności są widoczne w widoku miesięcznym.

Grafik pracy - widok nieobecności

W tej zakładce można również dokonać importu zwolnień z ZUS PUE, o czym warto przeczytać w artykule Import e-zwolnień lekarskich z PUE ZUS.

Grafik pracy - import e-zwolnień

Grafik pracy dla pracowników i jego widok roczny dla wszystkich zatrudnionych

Ta opcja umożliwia zaplanowanie urlopów wypoczynkowych. W widoku jest widoczna liczba dni urlopu, a kierując kursor na konkretny miesiąc wyświetlana zostaje się informacja o wszystkich nieobecnościach w danym miesiącu. Z poziomu tej zakładki można również dodawać wpisy - klikając prawym przyciskiem myszy.

Roczny grafik pracy

Indywidualny grafik pracy

Osobny grafik dla każdego pracownika jest dostępny w zakładce KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA (kliknięcie na IMIĘ I NAZWISKO) » EWIDENCJA CZASU PRACY » GRAFIK.

Dla każdego pracownika jest przedstawiony widok roczny. Z tej zakładki można dodawać godziny pracy, nieobecności, zmiany typu dnia oraz je usuwać. Kierując kursor na  konkretny dzień w grafiku i klikając prawym przyciskiem myszy wywołane zostanie okno dialogowe z możliwością dodania wpisów.

Grafik pracy - wersja indywidualna

Dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nie powinno się dodawać godzin pracy oraz nieobecności. Ewidencjonowanie czasu pracy jest charakterystyczne dla umowy o pracę.  

Gdy dodawane są godziny pracy lub nieobecności dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych pojawi się ostrzegawczy komunikat.

Grafik pracy - komunikat

Drukowanie grafiku

W systemie istnieje możliwość wydrukowania grafiku. Z tej opcji można skorzystać w widoku KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » EWIDENCJA CZASU PRACY » GRAFIK klikając na DRUKUJ 

Grafik pracy -  jak wydrukować

U oknie drukowania można skorzystać z opcji Tryb edycji, dzięki której Grafik będzie można edytować przed wydrukiem.

Grafik pracy - ustawienia drukowania

 Grafik pracy w trybie edycji