Grafik pracy dla pracowników

O rozkładzie i systemie pracy decyduje pracodawca. Grafik pracy został stworzony aby  ułatwić planowanie czasu pracy. System mojebiuro24.pl daje możliwość podglądu grafiku pracy wszystkich pracowników oraz indywidualnego widoku poszczególnych osób. Z tego poziomu można kompleksowo zarządzać czasem pracy, nieobecnościami wszelkiego typu, sporządzać zestawienia i wydruki.

Grafik pracy - widok miesięczny wszystkich zatrudnionych

W zakładce KADRY » GRAFIK można zobaczyć osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, zlecenie i dzieło.

Grafik pracy - widok wszystkich zatrudnionych

Klikając prawym przyciskiem myszy na konkretny dzień na grafiku, pojawia się możliwość dodawania wpisów. Można tu dodawać godzin pracy, nieobecności, zmiany typu dnia oraz usuwać wpisy.

Grafik pracy - dodawanie wpisów

Grafik pracy - nieobecności

Wprowadzanie zmiany w godzinach pracy oraz nieobecności są widoczne w widoku miesięcznym.

 Grafik pracy - widok miesięczny

Grafik pracy dla pracowników i jego widok roczny dla wszystkich zatrudnionych

Ta opcja umożliwia zaplanowanie urlopów wypoczynkowych. W widoku jest widoczna liczba dni urlopu, a kierując kursor na konkretny miesiąc wyświetlana zostaje się informacja o wszystkich nieobecnościach w danym miesiącu. Z poziomu tej zakładki można również dodawać wpisy - klikając prawym przyciskiem myszy.

Grafik pracy - widok rocznyGrafik pracy - widok roczny dodawanie wpisów

Indywidualny grafik pracy

Osobny grafik dla każdego pracownika jest dostępny w zakładce KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA (kliknąć na IMIĘ I NAZWISKO) » EWIDENCJA CZASU PRACY » GRAFIK.

Dla każdego pracownika jest przedstawiony widok roczny. Z tej zakładki można dodawać godziny pracy, nieobecności, zmiany typu dnia oraz je usuwać. Kierując kursor na  konkretny dzień w grafiku i klikając prawym przyciskiem myszy wywołane zostanie okno dialogowe z możliwością dodania wpisów.

Grafik pracy - dla jednego pracownika

Dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nie powinno się dodawać godzin pracy oraz nieobecności. Ewidencjonowanie czasu pracy jest charakterystyczne dla stosunku  umowy o pracę.  

Gdy dodawane są godziny pracy lub nieobecności dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych pojawi się ostrzegawczy komunikat.

Grafik pracy - komunikat

Drukowanie grafiku

W systemie istnieje możliwość wydrukowania grafiku. Z tej opcji można skorzystać w widoku KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » EWIDENCJA CZASU PRACY » GRAFIK klikając na DRUKUJ 

Grafik pracy - opcja drukowania

U oknie drukowania można skorzystać z opcji Tryb edycji, dzięki której Grafik będzie można edytować przed wydrukiem.

Grafik pracy - ustawienia drukowanie

Grafik pracy - okno edycji