Import kilometrówki - wszystko co warto wiedzieć!

W sytuacji, gdy klient nie będzie prowadził kilometrówki w systemie mojebiuro24.pl możliwe jest zaimportowanie danych zapisanych w pliku w formacie .csv W celu zaimportowania danych należy skorzystać z zakładki: WYDATKI » KILOMETRÓWKA, gdzie z górnego menu należy kliknąć w opcję IMPORTUJ Z PLIKU.

import kilometrówki

Aby import kilometrówki przebiegł poprawnie należy je przedstawić według kolejności kolumn ukazanej w poniższym oknie:

 Import kilometrówki - jak przenieść dane?

Kolejność zdefiniowanych przez system kolumn można dowolnie zmieniać poprzez przenoszenie ich. W tym celu należy przytrzymać kursorem myszy kolumnę i przeciągnąć w lewo lub prawo.

Możliwe jest również dodanie pustej kolumny. Aby dodać należy kliknąć w opcję DODAJ PUSTĄ KOLUMNĘ.

 Import kilometrówki w mojebiuro24.pl

Przy zapisywaniu arkusza w formacie CSV należy mieć na uwadze:

  • DOZWOLONY FORMAT DATY (RRRR-MM-DD),

  • SEPARATOR POLA (średnik bądź przecinek),

  • KODOWANIE ZNAKÓW (aby program mógł poprawnie odczytać dane, kodowanie znaków musi być właściwe dla systemu operacyjnego).

 Import kilometrówki - jaka data?

Otwierając plik CSV w notatniku można sprawdzić czy wszystko jest zgodne z wymogami. Po zapisaniu dane zostają ujęte w limicie kilometrówki w KPIR. Istnieje możliwość wydrukowania ewidencji przebiegu pojazdu na koniec miesiąca. W tym celu należy przejść do zakładki: WYDATKI » KILOMETRÓWKA » DRUKUJ » EWIDENCJĘ (KPIR).

import kilometrówki

Od 1 stycznia 2019 roku, wraz ze zmianą sposobu rozliczania samochodów wykorzystywanych w firmie został zniesiony obowiązek prowadzenia kilometrówki PIT o czym więcej w artykule: Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych w 2019 r.