Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika

Informacja o warunkach zatrudnienia to dokument, który pracodawca musi obowiązkowo wręczyć pracownikowi do każdej umowy o pracę, także nawiązanej bezpośrednio po poprzedniej. Zawarcie stosunku pracy zobowiązuje pracodawcę do przygotowania nowej informacji o warunkach zatrudnienia. Zgodnie z art. 29 § 3 K.p. pracodawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie o dotyczących go warunkach zatrudnienia.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie o warunkach zatrudnienia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę

Informacja o warunkach zatrudnienia - generowanie dokumentu

Aby w systemie mojebiuro24.pl wydrukować informację o warunkach zatrudnienia należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, zaznaczyć pracownika, dla którego ma zostać wygenerowana informacja i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA.

Informacja o warunkach zatrudnienia  -drukowanie

W oknie ustawień drukowania można zaznaczyć opcję “Tryb edycji” w celu edytowania dokumentu przed wydrukowaniem.

 Informacja o warunkach zatrudnienia - ustawienia drukowania

Informacja o warunkach zatrudnienia - treść

W dane jakie powinny zawierać się w informacji:

  • dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

  • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia,

  • wymiarze urlopu wypoczynkowego,

  • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, w informacji powinna być określona:

  • pora nocna,

  • miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia,

  • sposób potwierdzania przez pracowników obecności w pracy,

  • sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Informacja o warunkach zatrudnienia w trybie edycji

Tryb edycji umożliwi wprowadzenie indywidualnych zapisów do dokumentu przed jego wydrukowaniem. Tak przygotowana informacja o warunkach zatrudnienia może zostać wręczona pracownikowi do podpisu.