Informacje o firmie dla pracowników biura rachunkowego

Aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć proces obsługi firm, w systemie mojebiuro24.pl możliwe jest wpisanie informacji na temat danej firmy na potrzeby obsługujących je osób. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań można szybko skontrolować podstawowe informacje o firmie, profilu jej działalności, a także szczególnych, charakterystycznych zdarzeniach na specjalnym panelu na pulpicie.

Podstawowe informacje o kliencie

Po zalogowaniu się do danej firmy w zakładce START » STRONA GŁÓWNA znajdują się podstawowe informacje o firmie. Zawierają one m.in. dane podstawowe firmy (tj. nazwę, NIP, REGON, datę rozpoczęcia działalności i formy kontaktu), dane o Opiekunie firmy oraz informacje o podatkach.

Szczegółowe informacje związane z obsługą klienta

Do wprowadzenia szczegółowych informacji o firmie - służy panel z podzakładkami znajdujący się po prawej stronie strony głównej. Panel podzielony jest na sześć podzakładek:

 • Obsługa - w tej sekcji można umieścić ogólne informacje związane z obsługą klienta jak np. termin dostarczenia dokumentów, preferowana forma kontaktu.
 • Księgowość - część przeznaczona do zamieszczania informacji o specyficznych transakcjach, sposobach rozliczenia na gruncie księgowym.
 • Kadry - sekcja przeznaczona na notatki kadrowych związane zarówno z zatrudnianiem oraz rozliczaniem pracowników, jak i przedsiębiorców. 
 • Faktury - w tej zakładce pojawiają się faktury wystawiane przez biuro rachunkowe, które można automatycznie księgować z widoku panelu.
 • Dokumenty - zakładka ta prezentuje dokumenty ujęte w zakładce CRM » DOKUMENTY.
 • Wydarzenia - sekcja ta grupuje wydarzenia wprowadzone w zakładce CRM » WYDARZENIA.

Informacje o firmie - notatki księgowej i kadrowej

Dodatkowe moduły informacyjne związane z firmą klienta

Na stronie głównej można dodać również dodatkowe moduły informacyjne poprzez kliknięcie w opcję + Dodaj nowy moduł, a mianowicie:

 • Zadania
 • Statusy księgowe miesięcy
 • Faktury za usługi księgowe
 • Ostatnio wprowadzone wydatki
 • Księga Przychodów i Rozchodów
 • Dokumenty w raportach mojego biura
 • Zbliżające się terminy

Informacje o firmie - moduły informacyjne

Poniższe moduły zostaną dodane automatycznie po utworzeniu konta klienta. Jednakże można je wyłączyć lub zmieniać ich położenie na stronie głównej:

 • Na skróty - moduł ten pozwala na szybki dostęp do wybranych (najczęściej używanych) akcji z systemu

Informacje o firmie - na skróty

 • Podatki i ubezpieczenia - moduł ten jest podzielony na dwie części. W części pierwszej można wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, podatek VAT, wygenerować JPK_VAT oraz inne informacje podsumowujące. Druga część pozwala na wygenerowanie formularza ZUS DRA. W związku z obowiązkiem zapłaty składek ZUS na jedno indywidualne konto w module występuje tylko jedna pozycja.

Informacje o firmie - podatki i ubezpieczenia

 • Nieuregulowane zobowiązania - informują o ilości i kwocie nieuregulowanych płatności wobec dostawców.

Informacje o firmie nieuregulowane zobowiązania