Integracja MojeBiuro24 ze sklepem internetowym Pasejo.pl

Integracja MojeBiuro24 ze sklepem internetowym Pasejo.pl

 

Poprzez integracje serwisu MojeBiuro24 ze sklepem internetowym Pasejo.pl zyskujemy możliwość zarządzana sprzedażą oraz automatycznego eksportu produktów z magazynu do platformy sklepowej.

Dzięki integracji Pasejo.pl oraz MojeBiuro24.pl otwierają się przed nami nowe możliwości. Daje nam to między innymi pełną i stałą wymianę informacji pomiędzy sklepem internetowym a systemem księgowym, do fakturowania a także między sklepem a magazynem. Umożliwia nam to :

  • wybór serii numeracji dokumentów sprzedaży,

  • automatyczne wystawienie dokumentów sprzedaży w systemie MojeBiuro24.pl (dostępne formy - faktura VAT, faktura bez VAT, paragon fiskalny, paragon niefiskalny) z łatwym pobraniem lub wydrukiem na drukarce fiskalnej,

  • wystawione na podstawie zamówień dokumenty sprzedaży są automatycznie księgowane w Rejestrze VAT i KPiR,

  • import produktów z systemu MojeBiuro24.pl do systemu Pasejo.pl,

  • automatyczne aktualizowanie stanów magazynowych produktów,

  • tworzenie nowych produktów w MojeBiuro24.pl przez sklep Pasejo.pl. 

 

Rozpoczęcie konfiguracji

Konfiguracja MojeBiuro24.pl ze sklepem internetowym Pasejo.pl nie wymaga od nas żadnych czynności po stronie systemu MojeBiuro24.pl, a jedynie w Pasejo.pl

W celu skonfigurowania przejść należy przejść do panelu administracyjnego w platformie Pasejo.pl. Będzie tam dostępna zakładka INTEGRACJE » WFIRMA. Klikamy przycisk POŁĄCZ, nastąpi automatyczne przekierowanie strony do nowej zakładki z Autoryzacją.

Teraz należy wpisać nasz adres e-mail oraz hasło przypisane do naszego konta w systemie MojeBiuro24.pl

 

Podstawowe ustawieniaUstawienie serii numeracji faktur i paragonów

Gdy autoryzacja przebiegnie pomyślnie w panelu platformy Pasejo pojawią się dane użytkownika oraz możliwość dostosowania ustawień takich jak rodzaj faktury, która będzie wystawiana klientom (faktura VAT i bez VAT), fiskalny oraz niefiskalny paragon, a także ustawienie serii numeracji paragonu i faktury.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest ustalenie osobnej serii numeracji specjalnie do sprzedaży w sklepie Pasejo.pl. Wcześniej jednak należy dodać nową serię numeracji w systemie MojeBiuro24.pl

 

Wybór magazynu i import produktów do sklepu

Podczas gdy posiadamy więcej niż jeden magazyn w systemie MojeBiuro24.pl istnieje możliwość wyboru magazynu, z którym sklep ma zostać zintegrowany.

Istnieje możliwość importu produktów i stanów magazynowych MojeBiuro24.pl. W tym celu należy kliknąć przycisk IMPORTUJ PRODUKTY.

 

Produkty, które zostały zaimportowane zostaną wpisane i wyświetlone do tabeli wraz z pobranymi danymi, w której będzie możliwość zweryfikowania ich poprawności.

Trzeba pamiętać aby na potrzeby sklepu uzupełnić pozostałe dane takie jak zdjęcia, opisy itd.

 

Możliwości integracji z MojeBiuro24.pl

Wystawianie dokumentów sprzedaży do zamówienia

Dzięki integracji z MojeBiuro24.pl zyskujemy możliwość tworzenia dokumentów sprzedaży do zamówienia w sklepie.Wystawienie faktury VAT i bez VAT

Klient w trakcie składania zamówienia może zaznaczyć opcję otrzymania faktury. 

Fakturę możemy wystawić poprzez przycisk Generuj fakturę, lub przechodząc do zamówienia i ustawiając suwak OPŁACONE w pozycję TAK.

 W celu pobrania faktury wygenerowanej w programie MojeBiuro24.pl klikamy przycisk POBIERZ FAKTURĘ.

Paragon fiskalny i niefiskalny - wystawianie

Paragon wystawia się w przypadku, kiedy klient nie wyrazi chęci otrzymania faktury. W zależności od ustawień wprowadzonych przez administratora sklepu będzie to paragon fiskalny lub niefiskalny.

 

Po wystawieniu paragonu niefiskalnego będzie on, podobnie jak w przypadku faktur, do pobrania w widoku zamówienia.

 

W przypadku generowania paragonu fiskalnego musi on zostać zafiskalizowany i wydrukowany na drukarce fiskalnej. Po zaznaczeniu zlecenia jako opłacone będzie możliwość przejścia do MojeBiuro24.pl poprzez kliknięcie przycisku ZOBACZ PARAGON W WFIRMA.PL. 

 

Na tym etapie użytkownik może zafiskalizować i wydrukować paragon na drukarce fiskalnej.

Po wystawieniu przez nas dokumentu sprzedaży w postaci paragonu lub faktury stany magazynowe w MojeBiuro24.pl zostaną zaktualizowane.

 Jak powiązać produkty w magazynach?

Produkty z magazynu MojeBiuro24.pl mogą zostać powiązane z produktami wprowadzanymi w sklepie Pasejo. W tym celu należy uzupełnić pole POWIĄŻ w danym produkcie, w zakładce MAGAZYN. Teraz aby zatwierdzić powiązanie należy kliknąć produkt z listy podpowiedzi, która wyświetli się podczas wpisywania nazwy produktu w wyszukiwarce.Podczas powiązania produktów zostaną również zaktualizowane stany magazynowe zgodnie z magazynem na MojeBiuro24.pl

 

Nowy produkt w MojeBiuro24.pl

Dzięki integracji MojeBiuro24.pl z Pasejo zyskujemy możliwość tworzenia nowego produktu w magazynie MojeBiuro24.pl z poziomu platformy Pasejo. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć konieczności osobnego wprowadzania danych.

W celu utworzenia nowego produktu należy wejść w wybrany artykuł i w zakładce MAGAZYN kliknąć przycisk UTWÓRZ NOWY PRODUKT. W magazynie MojeBiuro24.pl pojawi się nowy produkt i zostanie on automatycznie powiązany z tym artykułem w sklepie.