Jak zaksięgować łączny raport okresowy?

Rozliczam klientów prowadzących sprzedaż na kasie fiskalnej jak również korzystających z drukarki fiskalnej zintegrowanej z systemem mojebiuro24.pl (została odznaczona funkcja "księguj paragony"). Proszę o informację w jaki sposób zaksięgować łączny raport okresowy z kasy fiskalnej i z drukarki fiskalnej?

Marzena, Wrocław

 

Przedsiębiorcy rejestrujący sprzedaż na kasie fiskalnej lub za pomocą drukarki fiskalnej mają obowiązek wykazania jej również w ewidencjach. Aby tego dokonać można księgować taką sprzedaż na podstawie dobowych lub miesięcznych raportów z kasy fiskalnej. Więcej na ten temat w artykule: Księgowanie przychodów z kasy fiskalnej

Aby zaksięgować dokument potwierdzający sprzedaż jakim jest łączny raport okresowy z kasy lub drukarki fiskalnej w systemie mojebiuro24.pl należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Łączny raport okresowy - jak go ująć w systemie?

W okienku dodawania nowego przychodu, w polu NABYWCA należy wybrać opcję BRAK KONTRAHENTA oraz w polu NUMER DOKUM. należy nadać mu odpowiedni numer (np. ŁRO numer porządkowy/miesiąc/rok). Pozostałe dane należy uzupełnić zgodnie z danymi na wydruku.

W przypadku ryczałtowców dodatkowo należy wybrać odpowiednią stawkę ryczałtu.

Tak zaksięgowana sprzedaż trafi do kolumny 7 (wartość sprzed. towarów i usług) KPIR lub Ewidencji przychodów (pod odpowiednią  stawką ryczałtu) oraz Rejestru sprzedaży VAT (w przypadku czynnych podatników VAT).