Jak zaksięgować zakup na raty?

Klient dokonał zakupu przedmiotu na raty. W jaki sposób wprowadzić zakup na raty w systemie mojebiuro24.pl?

Marek, Szczecin

Zakup na raty - ujęcie systemowe

Fakturę dokumentującą zakup na raty, która opiewa na całą wartość zamówienia należy zaksięgować w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) a następnie wybrać odpowiedni rodzaj wydatku i uzupełnić wymagane pola zgodnie z fakturą.

Zakup na raty - termin płatności

Ważne!
Przed wybieraniem rodzaju wydatku warto przeczytać artykuł, w którym zostały omówione różnice pomiędzy zwykłym zakupem, a zakupem wyposażenia czy środka trwałego: Środek trwały czy wyposażenie? A może zwykły wydatek? 
Następnie jako termin płatności należy podać datę płatności ostatniej raty (zgodnie z harmonogramem spłaty rat) i rozliczać fakturę na bieżąco zgodnie z dokonanymi płatnościami. W celu dodania płatności należy odszukać fakturę w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE, zaznaczyć ją i z górnego menu wybrać funkcję ROZLICZ.

Zakup na raty - rozlicz

Jak zaksięgować odsetki od rat?

W sytuacji gdy do rat doliczone są odsetki, należy zaksięgować je na podstawie dowodu wewnętrznego. Aby wygenerować DW należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.

Zakup na raty - dodaj DW

Jako schemat księgowy należy wybrać opcję KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.

Zakup na raty - wybór kosztu

Wydatek zaksięgowany w ten sposób zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Ważne!
Niezbędnym warunkiem jest faktyczna zapłata odsetek, udokumentowana potwierdzeniem zapłaty.
W celu wydrukowania DW należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KPIR, gdzie należy kliknąć w numer wybranego dowodu wewnętrznego, a następnie wybrać z górnego paska menu funkcję GENERUJ » DRUKUJ.

Zakup na raty - generowanie druku wydatków zakupionych na raty

Wydruk DW możliwy jest również z zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie po zaznaczeniu DW na liście należy z górnego menu wybierać opcję DRUKUJ.

Zakup na raty - drukuj DW