Kilometrówka dla celów PIT - rozliczenie kosztów związanych z pojazdem

Do końca 2018 roku kilometrówka dla celów PIT powinna być prowadzona w przypadku prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej lub na podstawie umowy najmu/dzierżawy (innej niż leasing).

Od 1 stycznia 2019 roku został zniesiony obowiązek prowadzenia kilometrówki dla celów PIT ponieważ zmianie uległ sposób rozliczania wydatków związanych z wykorzystywaniem prywatnego samochodu w działalności. Więcej informacji w kwestii likwidacji kilometrówki PIT w artykule: Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych w 2019 r.

Dodawanie prywatnego pojazdu wykorzystywanego w działalności od 1 stycznia 2019 roku

Wykorzystując prywatny pojazd w działalności należy dodać go do Ewidencji Pojazdów. W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD i jako FORMĘ WŁASNOŚCI należy wybrać opcję Prywatny.

kilometrówka dla celów pit

W przypadku gdy pojazd wykorzystywany jest zarówno prywatnie jak i w działalności do kosztów uzyskania przychodów będzie ujmowane wyłącznie 20% wydatków związanych z pojazdem. Jeżeli jednak prywatny pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności i zostanie to potwierdzone prowadzoną kilometrówką VAT system automatycznie ujmie 100% wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT oraz czynnych podatników VAT możliwe jest ujęcie w kosztach podatkowych 100% wydatków eksploatacyjnych pod warunkiem prowadzenia kilometrówki VAT.
Prawo do odliczania VAT, zgodnie z którym system automatycznie będzie rozliczał wprowadzone wydatki w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE, należy zdefiniować podczas wprowadzania pojazdu do ewidencji poprzez wybór SPOSOBU UŻYWANIA jako Prywatnie i w działalności (odliczenie 50% VAT) lub Tylko w działalności (odliczenie 100% VAT).

Kilometrówka dla celów PIT - prawo odliczenia 50% VAT

Dodawanie pojazdu rozliczanego w oparciu o kilometrówkę PIT do końca 2018 roku

Pojazd, dla którego jest prowadzona kilometrówka PIT należy dodać do systemu poprzez zakładkę: WYDATKI » KILOMETRÓWKA » POJAZDY » DODAJ POJAZD.

kilometrówka dla celów pit

Jako FORMĘ WŁASNOŚCI należy wybrać z listy opcję Prywatny. Wówczas system wyliczy kwotę jaka może zostać zaliczona do kosztów w ramach ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej dla celów podatku dochodowego do końca 2018 roku.

kilometrówka dla celów pit

Prawo do odliczania VAT (50% lub 100%) od wydatków związanych z pojazdem należy zdefiniować poprzez wybór SPOSOBU UŻYTKOWANIA. W przypadku odliczania 50% VAT należy wybrać opcję Prywatnie i w działalności, a w sytuacji odliczania 100% VAT od wydatków związanych z pojazdem należy wybrać z listy opcję Tylko w działalności

kilometrówka dla celów pitWięcej na temat możliwości odliczenia VAT w artykule: Odliczenie VAT od samochodów osobowych w firmie

Kilometrówka dla celów PIT - dodawanie wpisów

Równolegle do wpisywania wydatków należy wpisywać trasy przejechane w danym dniu w celach firmowych z ilością kilometrów w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA » DODAJ WPIS.

Kilometrówka dla celów PIT - definiowanie tras

Wydatki związane z wykorzystywaniem pojazdu np. zakup paliwa i eksploatacja samochodu niefirmowego wykorzystywanego w działalności można wprowadzać w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP PALIWA DO POJAZDU bądź INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Po zapisaniu będą one widoczne w zakładce WYDATKI.

Drukowanie kilometrówki dla celów PIT

Ewidencję przebiegu pojazdu na koniec miesiąca można wydrukować z zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA » DRUKUJ » EWIDENCJĘ (KPiR).

Kilometrówka dla celów PIT - drukowanie

Na podstawie wprowadzonych danych i księgowanych wydatków w przypadku samochodu osobowego system, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz limitem kilometrówki, dokonuje automatycznego wyliczenia, a na koniec miesiąca ujmuje odpowiednią kwotę w kosztach uzyskania przychodu, czyli w KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki.