Kontrakt menedżerski - jak wprowadzić go do systemu?

Kontrakt menedżerski nazywany jest umową o zarządzanie która właściwa jest dla osób kierujących zakładem pracy. Według ZUS obejmują go takie same zasady jak umowa zlecenia. Natomiast przepisy ustawy o PIT mówią że zryczałtowane koszty powinny być takich same, jak w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Dodanie menedżera do systemu

Aby rozliczyć kontrakt menedżerski należy dodać menedżera jako pracownika do systemu w zakładce KADRY » PRACOWNICY » DODAJ i uzupełnić wymagane pola. Instrukcja znajduje się w artykule Dodawanie nowego pracownika w systemie MojeBiuro24

Kontrakt menedżerski - dodawanie pracownika

Umowa - kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski można dodać ze szczegółów pracownika lub z zakładki:

 • KADRY » PRACOWNICY » zaznaczenie pracownika » WYSTAW » UMOWĘ » KONTRAKT MENEDŻERSKI, bezpośrednio po wprowadzeniu danych pracownika bez konieczności przechodzenia do innych zakładek,

Kontrakt menedżerski wystawianie umowy

 • KADRY » UMOWY » DODAJ  » KONTRAKT MENEDŻERSKI.

W oknie dodawania umowy wybiera się pracownika, wprowadza wynagrodzenie oraz określa okres obowiązywania umowy. 

Kontrakt menedżerski - umowa

W przypadku kontraktu menedżerskiego należy uzupełnić zakładkę ZUS i zadecydować, jaki powinien zostać zastosowany schemat składek ZUS. W systemie istnieje możliwość wyboru spośród kilku schematów opłacania składek:

 • Student lub uczeń do 26 roku życia, 

 • Własny pracownik (z umową o pracę),

 • praca w szczególnych warunkach,

 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu,

 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego,

 • Osoba bez innego zatrudnienia,

 • Emeryt lub rencista,

 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie,

 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy nie przekracza minimalnego wynagrodzenia,

 • Inny przypadek.

Kontrakt menedżerski ZUS

W systemie istnieje możliwość wydruku umowy kontraktu KADRY » UMOWY » zaznaczenie kontraktu » DRUKUJ. Należy jednak pamiętać że kontrakt menedżerski nie jest ściśle regulowany przepisami prawa dlatego umowę należy otworzyć w TRYBIE EDYCJI. W ten sposób, można dopisać lub usunąć dowolne treści w wygenerowanym dokumencie.

Kontrakt menedżerski a lista płac

Kontrakt menedżerski rozliczony jest na podstawie listy płac, którą generuje się KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ:

 • Listę płac (zbiorczą) - wówczas osoby z kontraktami zostaną wykazane na liście płac razem ze wszystkimi pracownikami lub
 • Listę płac (kontrakty menedżerskie) w tym przypadku po wyborze utworzy się lista płac na której zostaną wykapane wyłącznie osoby posiadające kontrakty

Wynagrodzenie z kontraktu stanowi podstawę do oskładkowania ubezpieczeniami ZUS. Od wypłaconego wynagrodzenia należy potrącić podatek dochodowy PIT-4 (18% lub 32%) po wcześniejszym uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu (KUP) - w wysokości 111,25 zł.

Miesięczna zaliczka na podatek PIT-4

Po zakończeniu miesiąca należy wyliczyć podatek dochodowy od wynagrodzenia od kontraktów menedżerskich START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » MIESIĘCZNA ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY PRACOWNIKÓW (PIT-4).

Deklaracje roczne a kontrakt menedżerski

Po zakończonym roku dla osób z kontraktami menedżerskimi należy wykazać dochód na deklaracji PIT-11 KADRY » DEKLARACJE » DODAJ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT-11). 

Po zakończeniu roku do US należy przekazać PIT-4R, której wygenerowanie jest możliwe START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJA » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT-4R).