Korekta deklaracji DRA - jak ją wygenerować?

Zdarzają się sytuacje, kiedy deklaracja pierwotna przekazana do ZUS była błędna lub wystąpiło zdarzenie (np. choroba przedsiębiorcy), które powoduje konieczność zmniejszenia składek ZUS. Należy wtedy wygenerować korektę deklaracji ZUS DRA.

Korekta deklaracji DRA - generowanie w systemie

W celu wygenerowania korekty deklaracji DRA w mb24.pl w pierwszej kolejności należy wprowadzić zmiany w poszczególnych częściach systemu, w zależności od błędu, który musimy skorygować w deklaracji, np. wprowadzić zasiłek chorobowy przedsiębiorcy.

Wygenerowanie korekty deklaracji DRA możliwe jest tylko pod warunkiem, że w systemie została wygenerowana deklaracja pierwotna.

Korektę deklaracji można wygenerować w zakładce START » ZUS » ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Pojawi się okno, w którym należy wybrać miesiąc, w którym nastąpiły zmiany. W systemie pojawi się deklaracja z identyfikatorem 02, która będzie oznaczała korektę deklaracji pierwotnej.

Korekta deklaracji DRA

Na złożenie korekty deklaracji DRA, płatnik składek ma 7 dni od daty zaistnienia okoliczności wpływających na konieczność utworzenia korekty.

Korektę deklaracji, podobnie jak deklaracje pierwotne, można wysłać bezpośrednio z mb24.pl

W sytuacji kiedy korekta deklaracji DRA spowodowana jest wysokością składek, w systemie powstanie nadpłata lub niedopłata, którą należy rozliczyć. Postępowanie dotyczące rozliczenia nadpłaty składek w systemie MojeBiuro24 znaleźć można w artykule: Rozliczenie nadpłaty składek ZUS.