Modyfikowanie wprowadzonej umowy

Każdą umowę, która została wprowadzona do systemu mb24.pl można zmodyfikować. Modyfikowanie wprowadzonej umowy odbywa się w zakładce KADRY » UMOWY » zaznaczyć wybraną umowę » MODYFIKUJ i wprowadzić nowe dane, które chcemy poprawić.

Modyfikowanie wprowadzonej umowy

Modyfikowanie listy płac lub rachunków

W zależności od rodzaju wprowadzonych zmian, może być konieczne zmodyfikowanie wcześniej wygenerowanej listy płac (lub rachunków do umów cywilnoprawnych), aby uwzględniła naniesione zmiany. Przykładami zmian wymagających poprawy listy płac mogą być: zmiana daty rozpoczęcia umowy, wysokość wynagrodzenia, schemat opłacanych składek (w przypadku umów cywilnoprawnych). Jeżeli wprowadzone zmiany do umowy będą miały wpływ na naliczone wcześniej wynagrodzenie to aby zaktualizować listę płac należy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC i po zaznaczeniu odpowiedniej listy płac z górnego Menu wybrać MODYFIKUJ. W przypadku rachunków postępuje się analogicznie.

Modyfikowanie wprowadzonej umowy- lista płac

Jeśli zmiany, które wprowadzono miały wpływ na listę płac/rachunki, należy poprawić (zmodyfikować) również pozostałe dokumenty jak deklaracje DRA czy zaliczki na podatek PIT-4/PIT-8A.

Kiedy należy dodać aneks do umowy?

Funkcja modyfikowania umów nie posiada ograniczeń i za jej pomocą można w umowie zmienić dowolnie wszystkie dane. Należy jednak pamiętać, że jeśli zmiany dotyczą warunków zatrudnienia zawartych w pierwotnej umowie, którą już podpisał pracownik, to należy wystawić aneks do umowy. Modyfikowanie wprowadzonej umowy w takim przypadku będzie nieprawidłowe.

W celu dodania aneksu do umowy należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » zaznaczyć wybraną umowę » DODAJ » ANEKS.

Modyfikowanie wprowadzonej umowy a aneks

Jeżeli aneks jest wprowadzany wyłącznie na cele techniczne, nie przekazuje się go pracownikowi.