Neutralna płatność, czyli rozliczenie nadpłaty składek ZUS

System przewiduje możliwość dodawania do DRA płatności służących jedynie rozliczeniu deklaracji. Neutralna płatność powoduje, że składki nie są nigdzie księgowane ani ujmowane przy wyliczaniu zaliczki na podatek, a co za tym idzie przy tworzeniu zeznań podatkowych. Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania tej funkcji w systemie MojeBiuro24.pl

Przykład 1. Neutralna płatność - rozliczanie nadpłaty przedsiębiorcy, który rozlicza składki wyłącznie za siebie

Po porodzie przedsiębiorca stara się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego. Dopóki nie otrzyma świadczenia lub decyzji z ZUS jest zobowiązany do opłacania pełnych składek. Po uzyskaniu zasiłku, gdy deklaracje były sporządzane z wykazaniem składek w miesięcznej wysokości, powinien sporządzić korekty deklaracji począwszy od miesiąca, w którym urodziło się jego dziecko.

Przedsiębiorca otrzymał decyzję o przyznaniu zasiłku 5 marca, a jednak samo świadczenie przysługiwało od dnia porodu czyli od 1 lutego. Za styczeń i luty zostały opłacone składki w pełnej wysokości, przez co konieczne będzie sporządzenie korekt za te miesiące.

Po dodaniu deklaracji korygującej wyświetlą się przy niej ikony sugerujące powstanie nadpłaty.

Po dodaniu deklaracji korygujących system wyświetli informację o powstałej nadpłacie. Jednakże ze względu na fakt, że w kolejnych miesiącach przedsiębiorca będzie podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu nadpłaty nie można przenieść na poczet przyszłych składek (nadpłata w systemie rozliczana jest w obrębie jednego źródła). W tej sytuacji jeśli przedsiębiorca decyduje się na wnioskowanie o zwrot nadpłaconych składek powinien rozliczyć deklarację poprzez neutralną płatność.

neutralna płatność

Neutralna płatność do deklaracji korygującej powinna być dodana dodać poprzez kliknięcie na korektę, po pojawieniu się okna przejście do zakładki PŁATNOŚCI i wybór z górnego paska DODAJ NEUTRALNĄ PŁATNOŚĆ.

neutralna płatność

W deklaracji za korygującej za luty minusem poprzedza się pełne wartości składek nadpłaconych (różnica między deklaracją pierwotną a korektą).

neutralna płatność

Dzięki temu system nie będzie wyświetlał informacji o nierozliczonej deklaracji.

neutralna płatność

Należy pamiętać, że w przypadku otrzymania zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne za przedsiębiorcę, gdy składki były pierwotnie:

  • odliczone od dochodu ich zwrot należy ująć przy sporządzaniu zeznania rocznego za rok, w którym otrzymano zwrot jako inne źródło przychodu.

  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodu to ich zwrot powinien stanowić dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej. Wówczas księguje się go jako przychód w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW). w dacie otrzymania przelewu z ZUS.

Nadpłata składek nie jest tym samym co wypłata zasiłku przez ZUS - są to dwa różne zdarzenia. Zwrot nadpłaty ewidencjonuje się w systemie na podstawie wydanej przez ZUS decyzji a wypłatę zasiłku uwzględnia się w zeznaniu rocznym na podstawie PIT-11A/PIT-40A.  

Zwrot składek na FP ujmowanych początkowo w kosztach należy zaksięgować na przychód poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW) w faktycznej dacie otrzymania środków z ZUS.

Instrukcja wprowadzania dowodów wewnętrznych dokumentujących przychody znajduje się w opracowaniu Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody.

Przykład 2. Neutralna płatność a pomniejszenie wynagrodzenia wynikające z listy płac lub rachunku do umowy

Pracodawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2000 zł. Dodatkowo otrzymuje premię uznaniową, która w styczniu wyniosła 300 zł. Jednakże przez pomyłkę pracodawca wpisał w systemie dodatek na kwotę 500 zł.

Lista płac została sporządzona na kwotę 2500 zł, a faktycznie pracownik dostał wynagrodzenie 2300 zł. W deklaracji ZUS została wykazana błędna podstawa naliczenia składek. Pracodawca pospieszył się i wysłał deklarację do ZUS. W związku z tym, że wykazano w niej kwotę niezgodną z rzeczywistą przedsiębiorca powinien sporządzić korektę deklaracji za styczeń (po uprzednim zmodyfikowaniu listy płac).

neutralna płatność

 neutralna płatność

Jeżeli deklaracja pierwotna została opłacona i rozliczona w systemie, to przy generowaniu deklaracji korygującej system wyświetli informację o nadpłacie.

neutralna płatność

W tym przypadku do deklaracji korygującej powinna być dodana neutralna płatność. Aby ją dodać wystarczy kliknąć na korektę, po pojawieniu się okna przejść do zakładki PŁATNOŚCI i wybrać z górnego paska DODAJ NEUTRALNĄ PŁATNOŚĆ.

neutralna płatność

Przy korekcie nadpłacone kwoty należy podać poprzedzając je znakiem minus.

neutralna płatność

Przy sporządzaniu deklaracji za kolejny miesiąc, gdy przedsiębiorca przekazuje nadpłacone składki na poczet przyszłych zobowiązań powinien rozliczyć deklarację dwa razy:

1. dodać neutralną płatność na kwoty wynikające z nadpłaty - tu dodajemy na sumę nadpłaty jaką wpisaliśmy ze znakiem minus przy korekcie. Tu jednak system inaczej rozdzieli składki, dlatego ważne jest poprawienie ich wartości. Dlatego dodaną neutralną płatność należy zaznaczyć i wybrać MODYFIKUJ po czym poprawić na kwoty takie jak widniały w poszczególnych polach dotyczących ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i FP przy korekcie.

neutralna płatność

neutralna płatność

neutralna płatność

2. dodać standardowe rozliczenie na kwoty, które faktycznie zostały przekazane do ZUS (pomniejszone o wartość nadpłaty).

neutralna płatność

 neutralna płatność