Nota księgowa - jak wystawić?

W celu wystawienia noty księgowej należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » NOTĘ KSIĘGOWĄ.

Nota księgowa - jak wystawić w systemie?

W pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane pola.

 Nota księgowa - wystawianie w mojebiuro24.pl

Gdy nota księgowa została opłacona należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i wybrać opcję ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ. Dokument trafi do KPIR do kolumny 8 (pozostałe przychody) w dacie rozliczenia noty.

Nota księgowa - rozlicz

Ważne!
Nie ma możliwości wystawienia noty księgowej u ryczałtowca