Nota księgowa - jak wystawić?

W celu wystawienia noty księgowej należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » NOTĘ KSIĘGOWĄ.

Nota księgowa - jak wystawić

W pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane pola.

Nota księgowa - wystawianie w MojeBiuro

Gdy nota księgowa została opłacona należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i wybrać opcję ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ. Dokument trafi do KPIR do kolumny 8 (pozostałe przychody) w dacie rozliczenia noty.

Nota księgowa - rozlicz

Nie ma możliwości wystawienia noty księgowej u ryczałtowca.