Opcja drukowania widocznej części tabeli - jak z niej korzystać?

W systemie mb24.pl niemalże w każdej zakładce znajduje się opcja drukowania widocznej części tabeli. Ma to na celu głównie ułatwić pracę oraz umożliwić robienie pożądanych zestawień, które można wykonać tylko działając na ustawieniach tabel.

Więcej na temat personalizowania tabel znajduje się w artykule: Definiowanie układu kolumn.

Drukowanie tabeli

Aby wydrukować tabelę należy przejść do wybranej zakładki, najechać kursorem myszki na ikonę USTAWIEŃ (koła zębate), która znajduje się w prawym górnym rogu tabeli, a następnie wybrać opcję DRUKOWANIE TABELI.

W kolejnym kroku otworzy się okno, w którym należy zdefiniować ustawienia wydruku:

  • orientację: pozioma lub pionową;
  • stronę tabeli: aktualną (widoczna część tabeli), wszystkie (wszystkie strony tabeli).

Eksport widocznej części tabelki

Aby wyeksportować widoczną część tabeli należy najechać kursorem myszki na ikonę USTAWIEŃ (koła zębate), która znajduje się w prawym górnym rogu tabeli i wybrać opcję EKSPORT DO EXCELA.

Opcja drukowania widocznej części tabeli - opcja eksportu

W kolejnym kroku otworzy się okno, w którym należy zdefiniować ustawienia eksportu:

  • stronę tabeli: aktualną (widoczna część tabeli), wszystkie (wszystkie strony tabeli).

Po kliknięciu DALEJ zostanie pobrany plik w formacie Excel.