Jak wydrukować oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy?

Przepisy określające minimalną stawkę godzinową wskazują konieczność ewidencjonowania godzin pracy zleceniodawcy. Znajomość ilości godzin jest potrzebna do prawidłowego rozliczenia pracy i wynagrodzenia za nią. Obok ewidencji, dokumentem, który udowodni stosowanie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia może być oświadczenie przepracowanych godzinach zleceniobiorcy. Zobacz jak wygenerować je w systemie.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy a umowa

W celu wydrukowania w mb24.pl oświadczenia o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy należy w trakcie wprowadzania umowy zlecenie w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE zaznaczyć opcję “Ewidencja czasu pracy”.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy - dodawanie umowy zlecenia

Dzięki zaznaczeniu opcji “Ewidencja czasu pracy” wzór oświadczenia zostanie dołączony do umowy zlecenie jako załącznik.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy - zaznaczenie ewidencji czasu pracy podczas dodawania umowy

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy  w podglądzie umowy

Rachunek  i dołączone oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy powinno zostać dołączone do rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę dla zleceniodawcy. W związku z tym możliwe jest wydrukowanie go również podczas wystawiania rachunku w systemie. Wystarczy w KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK. Tam w części ZAAWANSOWANE wystarczy zaznaczyć okienko Ewidencja czasu pracy.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy w rachunku

Wówczas przy wydruku rachunku załączone będzie oświadczenie zleceniobiorcy, w którym można podać liczbę przepracowanych godzin.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy  w podglądzie rachunku

Posiadanie takiego dokumentu jest bardzo istotne podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, aby pokazać że zleceniobiorca nie zarabia za mało.