Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy

Przepisy określające minimalną stawkę godzinową wskazują konieczność ewidencjonowania godzin pracy zleceniodawcy. Znajomość ilości godzin jest potrzebna do prawidłowego rozliczenia pracy i wynagrodzenia za nią. Obok ewidencji, dokumentem, który udowodni stosowanie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia może być oświadczenie przepracowanych godzinach zleceniobiorcy. Zobacz jak wygenerować je w systemie.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy

W celu wydrukowania w systemie mojebiuro24.pl oświadczenia o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy należy w trakcie wprowadzania umowy zlecenie w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE zaznaczyć opcję “Ewidencja czasu pracy”.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy - dodawanie umowy zlecenia

Dzięki zaznaczeniu opcji “Ewidencja czasu pracy” wzór oświadczenia zostanie dołączony do umowy zlecenie jako załącznik.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy - zaznaczenie ewidencji czasu pracy w oknie umowy

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy - podgląd wydruku

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy powinno zostać dołączone do rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę dla zleceniodawcy.