Pierwsze kroki w systemie MojeBiuro24.pl

Aby rozpocząć pracę w systemie MojeBiuro24.pl należy w pierwszej kolejności wprowadzić odpowiednie ustawienia w poszczególnych zakładkach. Jest to istotne w celu prawidłowego generowania deklaracji oraz zaliczek, a także księgowania i wystawiania dokumentów. Poniższy artykuł opisuje pierwsze kroki w systemie aby użytkownicy mogli wykorzystywać wszystkie niezbędne funkcje i narzędzia w celu prowadzenia księgowości w biurze rachunkowym.

Uzupełnianie podstawowych danych biura w systemie

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE konieczne jest uzupełnienie informacji takich jak:

 • Dane identyfikacyjne,
 • Forma działalności i właściciele,
 • Adres biura rachunkowego,
 • Rachunki bankowe.

Szczegółowe omówienie wprowadzenia danych podstawowych w poszczególnych zakładkach znajduje się w artykule: Podstawowe dane firmy

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji podatkowych związanych z firmą. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI, w której znajdują się informacje dotyczące ustawień podatkowych w podziale na:

 • Ogólne (data rozpoczęcia działalności i miesiąc rozpoczęcia korzystania z systemu),
 • Podatek dochodowy (dane związane z rozliczaniem podatku dochodowego, w tym rodzaj ewidencji, forma opodatkowania, metoda rozliczania kosztów),
 • Podatek VAT (dane związane z rozliczaniem VAT, zgodnie z którymi generowane są deklaracje),
 • ZUS (schematy składek i preferencje).

Zarządzanie e-biurem - pierwsze kroki

Zarządzanie pracownikami

Biuro rachunkowe zatrudniające pracowników ma możliwość między innymi na:

Współpraca z klientem

Utworzenie konta klienta może się odbywać w dwojaki sposób:

 1. Biuro rachunkowe samo utworzy konto klienta, które następnie udostępnia klientowi (oczywiście, klient ma ograniczony dostęp do niektórych funkcji, o czym więcej w artykule: Co widzi przedsiębiorca w systemie mojebiuro24.pl?)
 2. Klient posiadający już konto na wFirma.pl, który zdecyduje, że jego księgowość będzie prowadzona przez dane biuro rachunkowe posiadające konto w systemie MojeBiuro24.pl, sam podpina swoje konto pod jego konto biura. Oznacza to przekazanie dla biura całkowitej zależności konta, a także wyłącznego dostępu do części modułów i funkcji, które w ramach zawartej z biurem rachunkowym umowy będą obsługiwane. Szczegółowe omówienie procedury jaką musi przeprowadzić klient znajduje się w artykule: Przypinanie istniejącego konta na wfirma.pl do biura rachunkowego

Dodatkowo w ramach współpracy z klientem możliwa jest komunikacja z klientem poprzez serwis mojebiuro24.pl, dzięki wykorzystaniu szybkich i łatwych w obsłudze wiadomości systemowych. Oraz wiele innych przydatnych i ułatwiających pracę z klientem funkcji m.in.:

Przedłużanie pakietów - akcje masowe

W systemie MojeBiuro24.pl przedłużanie ważności kont odbywa się wyłącznie z miesięczną częstotliwością. Dokonanie przedłużenia ważności pakietów do kont jest możliwe jedynie przez użytkownika z uprawnieniami szefa biura rachunkowego.

W celu przedłużenia pakietu do kont dodanych w systemie należy przejść do panelu głównego dostępnego po zalogowaniu, zaznaczyć firmy, dla których pakiet ma zostać przedłużony i skorzystać z funkcji PRZEDŁUŻ PAKIET O MIESIĄC.

pierwsze kroki

Wówczas pojawi się okno, w którym zostaną wyszczególnione dane takie jak:

 • nazwa firmy,
 • rodzaj pakietu - Księgowość online czy Księgowość online + magazyn,
 • termin przedłużenia pakietu,
 • cena brutto.

Po zaksięgowaniu płatności zostanie wystawiona jedna zbiorcza faktura za przedłużenie wszystkich pakietów w systemie, która zostanie również przesłana na adres e-mail biura rachunkowego. Dodatkowo dana faktura będzie dostępna na koncie biura rachunkowego w zakładce: START » WIADOMOŚCI oraz USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ LUB ZMIEŃ PAKIET.

Widok panelu po zalogowaniu

Rozbudowany widok w panelu głównym, dostępnym po zalogowaniu, na koncie biura rachunkowego ma na celu ułatwienie organizacji pracy biura, jak również wyszczególnienie istotnych informacji dla biura. W tym celu z poziomu głównego menu mamy możliwość:

 • bezpośredniego wejścia do oznaczonej firmy poprzez funkcję WEJDŹ DO FIRMY,
 • utworzenia nowego konta dla klienta poprzez funkcję DODAJ,
 • przedłużenia pakietu poprzez akcję PRZEDŁUŻ PAKIET O MIESIĄC,
 • wykonania określonych akcji masowych dla oznaczonych firm, poprzez opcję AKCJE MASOWE,
 • wprowadzenia lub usunięcia kolejnych użytkowników z różnymi uprawnieniami poprzez opcję UŻYTKOWNICY,
 • zablokować lub odblokować firmę poprzez użycie funkcji ZABLOKUJ FIRMĘ lub ODBLOKUJ FIRMĘ,
 • zbiorczo wyliczyć podatki i ZUSy poprzez opcję WYLICZENIA,
 • zmienić statusu prowadzonej firmy na nieaktywną poprzez opcję ZMIEŃ NA NIEAKTYWNE,
 • wysyłać powiadomienia do oznaczonych klientów poprzez funkcję POWIADOMIENIE.
 • zaakceptować zgłoszenie klienta poprzez zakładkę FIRMY » OCZEKUJĄCE.

pierwsze kroki

W panelu głównym stosowane są również dodatkowe oznaczenia w formie kolorów statusu deklaracji PIT, VAT oraz ZUS.

Szczegóły na temat funkcji panelu głównego można przeczytać w artykule: Widok panelu po zalogowaniu.