PIT 11 deklaracja dochodów pracowników online

Informacja o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych jest wystawiana przez płatnika. PIT 11 jest przekazywany pracownikowi oraz wysyłany do Urzędu Skarbowego i stanowi źródło danych potrzebnych do przygotowania zeznań rocznych (PIT-37 czy PIT-36). Dane niezbędne do sporządzenie PIT 11 pobierane są z wygenerowanych list płac, rachunków oraz danych pracownika, wprowadzonych do systemu.

Deklarację PIT 11 należy przekazać:

  • do urzędu skarbowego,

  • pracownikowi.

Do końca stycznia do urzędu skarbowego należy przekazać deklarację PIT 11 w formie papierowej. Jeżeli płatnik rozlicza więcej niż 5 osób wówczas składa PIT 11 w formie elektronicznej do 28 lutego.

Egzemplarz deklaracji PIT 11 należy przekazać pracownikowi do końca lutego i wraz z potwierdzeniem odbioru, przechowywać kopie w dokumentacji pracowniczej.

Generowanie deklaracji  PIT 11

Deklaracje PIT 11 można przygotować w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub

  • KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika »  zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

PIT 11 - dodanie w zakładce deklaracje

PIT 11 - dodanie przez szczegóły pracownika

Zbiorcze generowanie deklaracji PIT 11 wszystkich pracowników

System pozwala na zbiorcze generowanie deklaracji PIT 11 dla wszystkich pracowników, którzy osiągnęli dochód w danym roku. Aby wygenerować PIT 11 dla wszystkich pracowników należy w oknie Dodawanie informacji o dochodach i zaliczkach PIT 11 wybrać z listy: WSZYSCY PRACOWNICY Z DOCHODEM W DANYM ROKU.

PIT 11 dla wszystkich zatrudnionych w danym roku

Należy zwrócić uwagę na Identyfikator podatnika, w sytuacji gdy wybrany zostanie PESEL to PIT 11 nie zostanie wygenerowany u pracowników, którzy jako identyfikator mają ustawiony NIP. Analogicznie ustawienie identyfikatora podatnika jako NIP spowoduje, że PIT 11 nie zostanie utworzony dla osób z nr PESEL.

PIT 11 dla wybranych pracowników

System pozwala  generować deklaracje dla pojedynczych pracowników. Aby stworzyć PIT 11 dla jednego pracownika w oknie Dodawanie informacji o dochodach i zaliczkach PIT 11 w polu Pracownik z listy należy wybrać jego imię i nazwisko.

PIT 11 dla jednego pracownika

Modyfikacja PIT 11

Program pozwala na modyfikacje części D oraz E deklaracji PIT-11. Jest to możliwe po zaznaczeniu utworzonej deklaracji i z górnego Menu wybraniu Modyfikuj. W kolejnym kroku pojawi się okno Modyfikowania informacji o dochodach i zaliczkach PIT-11 gdzie należy zweryfikować identyfikator podatnika oraz cel złożenia, a następnie kliknąć na ZAPISZ.

PIT 11 - modyfikacja

 

 

Podczas modyfikacji można zmienićż rodzaj obowiązku podatkowego podatnika w punkcie 10 w sekcji C.

PIT 11 - rodzaj obowiązku podatkowego podatnika

W otwartym oknie dialogowym Modyfikowania informacji o dochodach i zaliczkach PIT-11 odznaczając funkcje automatyczne wyliczenie można rozpocząć modyfikowanie danych z części D - Informacja o kosztach uzyskania przychodów oraz E - Dochody podatnika, pobrane zaliczki i składki.

PIT 11 - część D

 

PIT 11 - sekcja E

Dane z pozostałych części informacji o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach są pobierane automatycznie ze wcześniej wprowadzonych danych do systemu (mi. ze szczegółów pracownika).

Korekta deklaracji PIT 11

Korekty deklaracji PIT 11 można przygotować w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub
  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ

W oknie Dodawania informacji o dochodach i zaliczkach PIT 11 należy wybrać imię i nazwisko pracownika, dla którego konieczne jest utworzenie korekty oraz zaznaczyć “korekta deklaracji”. Należy pamiętać o uzupełnieniu pola Uzasadnienia przyczyny złożenia korekty.

PIT 11 - korygowanie deklaracji

Korektę deklaracji PIT 11 należy przekazać do właściwego urzędu skarbowego oraz wręczyć pracownikowi. Korektę należy przechowywać w formie papierowej razem z potwierdzeniem otrzymania tego dokumentu.

Wysyłka PIT 11

System umożliwia wysyłanie wygenerowanych dokumentów. Aby to zrobić należy zaznaczyć PIT 11 i kliknąć na "Wyślij do US albo ZUS".

PIT 11 - PIT 11 - wysłanie do urzędu

Wysyłka PIT 11 jest możliwa bez podpisu kwalifikowanego, w celu weryfikacji należy wpisać kwotę przychodu z zeznania rocznego.

PIT 11 - autoryzacja wysyłki deklaracji

Po wysłaniu PIT 11 drogą elektroniczną do urzędu skarbowego, konieczne jest pobranie i zachowanie dla celów dowodowych Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Aby pobrać UPO należy zaznaczyć deklaracje, a następnie kliknąć Pobierz UPO.