Praca na etacie i działalność gospodarcza

Jak praca na etacie i działalność gospodarcza wpływa na składki ZUS? Jeżeli przedsiębiorca łączy prowadzenie działalności gospodarczej z równoczesnym zatrudnieniem na umowie o pracę i z tego tytułu osiąga wynagrodzenie wyższe lub równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w danym roku kalendarzowym, wówczas z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obowiązkowo będzie podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Praca na etacie i działalność gospodarcza a wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Rozpoczynając zatrudnienie na etacie, przedsiębiorca w pierwszej kolejności powinien dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych, poprzez złożenie w ZUS deklaracji wyrejestrowującej ZUS ZWUA.

Deklarację można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA).

Następnie należy wybrać osobę, dla której ma być wygenerowana deklaracja.

W rubryce “wyrejestrowanie od dnia”  należy wpisać daty rozpoczęcia umowy o pracę. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Praca na etacie i działalność - ZWUA

Dokładną instrukcję wypełnienia deklaracji można znaleźć w artykule Jak wypełnić ZUS ZWUA. Wygenerowaną deklarację należy przekazać do ZUS.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Po wygenerowania deklaracji ZUS ZWUA należy utworzyć deklarację zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.

Deklarację należy wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (ZUS ZZA).

 Praca na etacie i działalność - ZZA

Deklaracja rozliczeniowa

W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Praca na etacie i działalność - częściowe składki

Jeśli umowa o pracę zacznie obowiązywać w trakcie miesiąca, przy generowaniu deklaracji ZUS DRA należy skorzystać z opcji częściowe składki w celu proporcjonalnego naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. W okienko częściowe składki należy wprowadzić liczbę dni prowadzenia działalności w danym miesiącu (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz świąt) do momentu zawarcia umowy o pracę, czyli ilość dni za które przedsiębiorca powinien opłacić składki społeczne.

Proporcjonalnie można pomniejszyć jedynie składki społeczne i Fundusz pracy. Składka zdrowotna jest niepodzielna i zawsze należy ją opłacać w całości.

Praca na etacie i działalność gospodarcza - zmiana schematu opłacania składek

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji rozliczeniowej DRA za okres, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu społecznemu, należy dokonać zmiany schematu opłacania składek w systemie poprzez USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.

Praca na etacie i działalność - schemat

schemacie składek należy wybrać opcję: "Tylko zdrowotne", a jeśli przedsiębiorca ma prawo do opłacania preferencyjnych składek, wybiera opcję z dopiskiem "2-letnia ulga dla nowych firm",  natomiast osoby korzystające ze składek od dochodu "Tylko zdrowotne - Składki od dochodu".

W ten sposób w kolejnych miesiąca, w deklaracji DRA zostanie wyliczona jedynie składka zdrowotna.