Przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym

Aby mieć dostęp do systemu mb24.pl i tym samym do funkcjonalności przeznaczonej dla biur rachunkowych konieczne jest posiadanie aktywnego pakietu. Przedłużanie kont odbywa się z 30 dniową częstotliwością i możliwe jest tylko przez użytkownika z uprawnieniami szefa biura rachunkowego. Klient biura rachunkowego nie ma możliwości przedłużania konta w, jak również nie ma wglądu do cen za przedłużenie pakietu. Przedłużenia można dokonać dla kilku kont naraz.

Przedłużanie pakietów 

Aby przedłużyć pakiet dla jednego lub wielu kilku kont należy na panelu głównym oznaczyć firmy dla których ma zostać przedłużony pakiet i skorzystać z opcji PRZEDŁUŻ PAKIET O 30 DNI.

przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym

Wówczas pojawi się okno, w którym zostaną wyszczególnione dane takie jak:

 • nazwa firmy,

 • rodzaj pakietu - Księgowość online czy Księgowość online + magazyn,

 • do kiedy zostanie przedłużony pakiet,

 • cena brutto.

przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym

W wyżej wymieniony sposób możliwe jest również pojedyncze przedłużanie pakietów.

Gdzie znajdę fakturę za przedłużenie pakietu?

Po zaksięgowaniu u nas płatności zostanie wystawiona faktura za przedłużenie pakietów. W przypadku zbiorczego przedłużania kont wystawiona zostanie jedna faktura obejmująca zakup pakietów dla każdego z przedłużanych kont. Wystawiane przez nas faktury elektroniczne przesyłane są na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie mb24.pl. 

 

W sytuacji gdy wiadomość z fakturą nie przyszła na adres e-mail zalecamy aby sprawdzić czy nie trafiła ona do spamu.

W przypadku posiadania płatnego pakietu faktury są również dostępne z poziomu systemu mb24.pl w zakładce: USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR.

Jak przedłużyć pakiet na dłużej niż miesiąc?

Aby przedłużyć pakiet na więcej niż 1 miesiąc konieczne jest wykonanie akcji przedłużenia pakietu tyle razy ile dany użytkownik chce aby pakiet został przedłużony. Tak więc jeśli użytkownik chce przedłużyć pakiet na 10 miesięcy musi 10 razy skorzystać z opcji PRZEDŁUŻ PAKIET O 30 DNI.

W systemie mb24.pl istnieje możliwość przedłużenia konta wyłącznie z miesięczną częstotliwością ze względu na dopasowywanie płatności do obecnych potrzeb tj. by nie ponosić z góry opłat za firmy, które mogą w przyszłych miesiącach dokonać zawieszenia lub likwidacji działalności.

Dlaczego warto posiadać aktywny pakiet dla biura rachunkowego?

Dzięki aktywnemu pakietu dla konta biura rachunkowego możliwe jest korzystanie z masowych akcji dostępnych w panelu głównym, takich jak:

 • przedłużanie masowe pakietów o 30 dni,

 • akcje masowe pozwalające na:

  • masowe wystawienie faktur za usługi cykliczne;

  • wysłanie informacji o podatkach i ZUS;

  • generowanie wydruków;

  • dodawanie zadań;

 • przypięcie czy odpięcie użytkowników,

 • masowe generowanie wyliczeń: PIT, PIT-4, PIT-8A, VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-UE, ZUS czy JPK_VAT,

 • zmianę konta na nieaktywne,

 • wysyłkę powiadomień.

Dodatkowo w przypadku aktywnego pakietu dla konta biura rachunkowego można podejrzeć generowane na kontach klientów deklaracje i masowo je wysyłać za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego.

Wygaśnięcie pakietu a przedłużanie pakietów 

W sytuacji gdy dojdzie do wygaśnięcia pakietu to użytkownik nie ma dostępu do płatnych narzędzi, dzięki którym można przeglądać i przetwarzać zawarte na koncie dane. Wówczas aby uzyskać wgląd do konta konieczne jest przedłużenie pakietu. 

Jeśli pakiet biura rachunkowego wygaśnie to można go przedłużyć ścieżką USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ PAKIET. Gdy zostanie przedłużony pakiet biura możliwe będzie przedłużenie pakietów klientów za pomocą funkcji PRZEDŁUŻ PAKIET O 30 DNI na panelu głównym, dostępnym tuż po zalogowaniu.