Przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym

W systemie mojebiuro24.pl przedłużanie kont odbywa się tylko z miesięczną częstotliwością oraz możliwe jest jedynie przez użytkownika z uprawnieniami szefa biura rachunkowego. Co ważne można naraz przedłużyć pakiety dla kilku firm.

Przedłużanie pakietów

W celu przedłużenia pakietu należy przejść do panelu głównego dostępnego po zalogowaniu, oznaczyć firmę/y i skorzystać z funkcji PRZEDŁUŻ PAKIET O 30 DNI.

przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym

Wówczas pojawi się okno, w którym zostaną wyszczególnione dane takie jak:

  • nazwa firmy,

  • rodzaj pakietu - Księgowość online czy Księgowość online + magazyn,

  • do kiedy zostanie przedłużony pakiet,

  • cena brutto.

Po zaksięgowaniu u nas płatności zostanie wystawiona jedna zbiorcza faktura za przedłużenie wszystkich pakietów, którą prześlemy mailem.

Dodatkowo faktura będzie dostępna na koncie biura rachunkowego w zakładce USTAWIENIA » BEZPIECZEŃSTWO » WIADOMOŚCI SYSTEMOWE oraz USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR.

Przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym po zablokowaniu dostępu do konta

W sytuacji gdy pakiet biura rachunkowego nie zostanie przedłużony w terminie, dostęp do konta zostanie zablokowany. Dodatkowo, nastąpi automatyczne zablokowanie przedłużenia pakietów na panelu głównym. W takiej sytuacji przedłużenia można dokonać jedynie poprzez zalogowanie na konto biura rachunkowego i kliknięcie na pomarańczowe pole KUP PAKIET w zakładce START lub poprzez przejście do zakładki USTAWIENIA.

przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym

Po ponownym uzyskaniu dostępu do konta biura, zostanie odblokowana możliwość przedłużenia pakietów klientów poprzez funkcję PRZEDŁUŻ PAKIET O 30 DNI.