Publikowanie wyliczeń i deklaracji - przydatne funkcje

Szef biura rachunkowego, opiekun oraz kadrowa mają możliwość (w trakcie miesiąca, który został oznaczony statusem w trakcie księgowania, czyli przed zamknięciem miesiąca) opublikowania klientowi wstępnie wyliczonych podatków oraz składek ZUS. 

Ważne!
W przypadku gdy po wyliczeniu podatków i wygenerowaniu deklaracji miesiąc księgowy zostanie oznaczony jako zamknięty, wyliczenia podatków oraz ZUS będą automatycznie widocznie na koncie klienta.
Dodatkowo, użytkownik z uprawnieniami kadrowego może opublikować poprzez zakładkę KADRY listy płac, rachunki oraz zawarte umowy z pracownikami. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Funkcja opublikuj w module Kadry.

Publikowanie wyliczeń i deklaracji

Aby przykładowo opublikować na koncie klienta wysokość podatku VAT za dany okres, należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, zaznaczyć daną deklarację, która została wcześniej utworzona przez biuro rachunkowe bądź opiekuna i wybrać opcję OPUBLIKUJ.

Publikowanie wyliczeń i deklaracji - opublikuj
Wówczas na koncie klienta widoczna będzie kwota do zapłaty, która wynika z deklaracji VAT za dany okres.Analogicznie w przypadku podatku dochodowego oraz deklaracji ZUS funkcja ta występuje w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY oraz START » ZUS » ROZLICZENIOWE ZUS.

Cofnięcie publikacji wyliczeń i deklaracji

Aby cofnąć publikację, należy zaznaczyć wcześniej opublikowaną deklarację oraz wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJE.

Publikowanie wyliczeń i deklaracji - cofnij publikację