Rejestr zakupów VAT - wszystko co warto wiedzieć!

Rejestr zakupów VAT

Do rejestru zakupów VAT, który znajduje się w zakładce EWIDENCJE, automatycznie trafiają faktury VAT zakupu, które zostały wcześniej wprowadzone do systemu poprzez zakładkę WYDATKI.

rejestr zakupów vat

Ręczne dodawanie wpisów do rejestru zakupów VAT

Aby ręcznie dodać wpis do rejestru zakupów VAT należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR ZAKUPÓW » DODAJ WPIS.

 rejestr zakupów vat

 W oknie, które się pojawi należy uzupełnić wymagane pola.

 rejestr zakupów vat

Pozycje wprowadzone w ten sposób zostają ujęte wyłącznie w deklaracji VAT. Nie będą przeniesione do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji przychodów (ryczałt) oraz uwzględniane przy wyliczeniu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego.

Modyfikowanie lub usuwanie bezpośrednich wpisów w rejestrze zakupu VAT

W rejestrze zakupów VAT można modyfikować bądź usuwać wpisy które zostały bezpośrednio wprowadzone przez zakładkę EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR ZAKUPÓW za pomocą opcji DODAJ WPIS. W tym celu należy zaznaczyć dany wpis i wybrać opcję MODYFIKUJ lub USUŃ.

rejestr zakupów vat

Podpinanie dokumentów do wpisu w rejestrze zakupów VAT

Do wpisu w rejestrze zakupu VAT istnieje możliwość załączenia dokumentów, które go dotyczą. W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR ZAKUPÓW, gdzie po najechaniu na wpis, obok kwoty brutto, pojawi się ikona .

 rejestr zakupów vat

Po kliknięciu ikony do załączenia dokumentu pojawi się okno DOKUMENTY POWIĄZANE Z WIERSZEM, gdzie należy wybrać funkcję DODAJ DOKUMENT.

 rejestr zakupów vat

Po wybraniu funkcji pojawi się okno, gdzie można podpiąć różnego rodzaju dokumenty na podstawie:

  • szablonu,

  • pliku,

  • URL.

rejestr zakupów vat

Powielanie wpisów w rejestrze zakupów VAT

W rejestrze zakupów VAT można dodać ten sam wpis (np. w kolejnym miesiącu), bez konieczności ponownego uzupełniania tych samych danych, pod warunkiem, że jest to bezpośredni wpis do rejestru. Aby powielić wpis należy zaznaczyć dokument, który chcemy powielić, następnie skorzystać z opcji POWIEL, znajdującej się na górnym pasku menu.

 rejestr zakupów vat

 W pojawiającym się oknie należy wpisać jedynie faktyczną datę dokumentu, bez potrzeby ingerowania w inne dane.Ważne!
Ręczne wpisy można dodawać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Głównie wpisów należy dokonywać przez zakładkę WYDATKI.

Filtrowanie wpisów bezpośrednich w rejestrze VAT

Wpisy w rejestrze VAT można zaznaczyć zbiorowo przy użyciu opcji PRZEŁĄCZ ZAZNACZENIE znajdującej się w lewym górnym rogu tabeli rejestru. Jeżeli wpisów ręcznych jest więcej niż jeden, to przy kliknięciu na opcję PRZEŁĄCZ ZAZNACZENIE, pojawi się dodatkowy przycisk POKAŻ, dzięki któremu można wyselekcjonować wpisy dodane ręcznie.

rejestr zakupów vat

Dodawanie wpisów bezpośrednio do deklaracji VAT

W niektórych sytuacjach konieczne jest dodanie wpisu bezpośrednio do deklaracji VAT. Dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca musi dokonać np.:

Aby dodać wpisy bezpośrednio do deklaracji VAT-7/VAT-7K należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć odpowiednie pole.

rejestr zakupów vat

Po zapisaniu wpisy zostaną automatycznie dodane w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy.

Drukowanie rejestru zakupu VAT

Aby wydrukować rejestr VAT zakupu należy skorzystać z funkcji DRUKUJ znajdującej się w górnym menu w zakładce: EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR ZAKUPÓW.

rejestr zakupów vat