Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS IMIR/IR

Raz na rok, do 28 lutego następnego roku za rok poprzedni, pracodawca ma obowiązek wydać wszystkim ubezpieczonym, m.in. pracownikom i zleceniobiorcom, informację o naliczonych składkach. Obowiązek ten jest regulowany przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej może zostać sporządzona na podstawie deklaracji rozliczeniowych dla pracownika.

Co powinna zawierać roczna informacja dla osoby ubezpieczonej

Warto też pamiętać, że osoba ubezpieczona może wystąpić z żądaniem wcześniejszego wydania informacji i wtedy płatnik powinien ją przekazać.  Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej powinna zawierać dane dotyczące: ubezpieczonego i płatnika, oraz w podziale na miesiące, przedstawiać podstawy i wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej  w systemie

W systemie  informację roczną dla osoby ubezpieczonej można wygenerować przechodząc do zakładki KADRY » PRACOWNICY następnie po zaznaczeniu wybranego pracownika kliknąć Drukuj po czym z listy wybrać Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej.

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej - generowanie

Pojawi się okno Generowanie rocznej informacji, w której należy wybrać się rok, identyfikator raportu oraz datę wypełnienia którego dotyczyć ma przygotowywana informacja i kliknąć Drukuj


Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej - okno dodawania

Następnie zostanie wygenerowana roczna informacja dla osoby ubezpieczonej w formacie pdf.

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej

Bardzo istotne jest to, że dane do IMIR zaciągane są z deklaracji DRA utworzonych w systemie. Nie będzie można wygenerować rocznej informacji dla ubezpieczonego za okresy, w których dodane zostało podsumowanie składek.