Rozliczenie nadpłaty składek ZUS w systemie MojeBiuro24

W następstwie przebywania na zwolnieniu lekarskim i otrzymaniu za ten okres zasiłku z ZUS przedsiębiorca, a także osoba współpracująca, ma prawo pomniejszyć składki na ubezpieczenia społeczne za okres przebywania na zwolnieniu. Samo pomniejszenie dokonuje się z reguły w trybie korekty deklaracji. Wynika to z faktu, że pomniejszyć składki przedsiębiorca może dopiero w momencie otrzymania przez ZUS decyzji bądź wypłaty zasiłku, na co sam ZUS ma 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów do wypłaty zasiłków. W mb24.pl możliwe jest rozliczenie nadpłaty składek ZUS, która powstanie po dodaniu deklaracji korygującej.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS na przyszłe zobowiązania

Po dodaniu do systemu informacji o otrzymanym zasiłku lekarskim i wygenerowaniu deklaracji korygującej do rozliczonej już deklaracji pierwotnej, system poinformuje o powstałej nadpłacie składek, co widoczne jest na poniższym screenie.

Rozliczenie nadpłaty składek zus - widok nadpłaty

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS w systemie jest możliwe po kliknięciu w ikonę “dolara”, która pojawi się w polu Zapłacono w wierszu deklaracji korygującej. Po kliknięciu w ikonę “dolara” zostanie otwarte okno przenoszenia nadpłaty na kolejną deklarację, gdzie należy wybrać dokument, na poczet którego zostaną przeniesione nadpłacone składki ZUS. Aby nadpłata została poprawnie przeniesiona, w systemie musi widnieć deklaracja, na którą ma być przekazana nadpłata.

Rozliczenie nadpłaty składek zus - wybór deklaracji do przeniesienia nadpłaty

Po wybraniu odpowiedniej deklaracji, system automatycznie przeniesie nadpłatę na poczet niezapłaconych składek ZUS z wybranej deklaracji ZUS DRA.

Rozliczenie nadpłaty składek zus - przeniesiona nadpłata

Rozliczenie pozostałych kwot do zapłaty

Deklaracja, na poczet której została przeniesiona nadpłata składek ZUS wymaga rozliczenia pozostałych kwot do zapłaty, dlatego w kolejnym kroku należy, po zaznaczeniu deklaracji, uzupełnić pozostałe kwoty do zapłaty, wybierając opcję ROZLICZ z górnego Menu.

Rozliczenie nadpłaty składek zus w deklaracji

Rozliczenia dokonuje się wyłącznie po opłaceniu pozostałych składek ZUS.

Rozliczenie nadpłaty składek zus i pozostałej części płatności

Przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy zostaną uwzględnione tylko kwoty, które zostały faktycznie opłacone w danym miesiącu (bez przeniesionej kwoty nadpłaty).