Tryb edycji konta kontrahenta - sprawdź jak działa!

Dostępny w serwisie mojebiuro24.pl Tryb edycji konta kontrahenta pozwala na zdefiniowanie oraz wprowadzenie nowych pól, które pozwolą na zawarcie niezbędnych dla użytkownika informacji o kontrahencie.

Tryb edycji konta kontrahenta - dane firmy

Aby skorzystać z trybu edycji okna kontrahenta należy przejść do zakładki: CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA.

Tryb edycji konta kontrahenta - jak dodać kontrahenta?

Można również skorzystać z edycji okna dla wcześniej wprowadzonych kontrahentów przez zakładkę WYDATKI lub PRZYCHODY poprzez kliknięcie na ich nazwę, a następnie na funkcję MODYFIKUJ.
Następnie w pojawiającym się oknie należy skorzystać z opcji USTAWIENIA OKNA lub DODAJ NOWE POLE.

 Tryb edycji konta kontrahenta - uzupełnienie danych

 W oknie które się pojawi należy wybrać rodzaj pola:

  • adres,

  • numer telefonu,

  • adres www,

  • kod EAN,

  • pole tekstowe.

 Tryb edycji konta kontrahenta - dodawanie nowego pola

Po zakończeniu edycji należy kliknąć w opcję ZAKOŃCZ EDYCJĘ PÓL lub ZAMKNIJ USTAWIENIA.  

Tryb edycji konta kontrahenta - koniec edycji danych

Po zakończeniu edycji pół szare pola zostaną odblokowane i możliwe będzie ich wypełnienie.

Tak zdefiniowane pole/a zostaną analogicznie włączone u pozostałych kontrahentów, lecz nie zostaną one automatycznie uzupełnione - należy je uzupełnić ręcznie.

Usuwanie dodanego pola

Zdefiniowane pole można usunąć klikając w opcję USTAWIENIA OKNA lub DODAJ NOWE POLE. Po najechaniu kursorem myszki na zdefiniowane pole pojawi się czerwony X w prawym górnym roku. Po jego kliknięciu pole zostanie usunięte.

Tryb edycji konta kontrahenta - usuwanie dodanego pola

Ważne!
Gdy zdecydujemy się na usunięcie pola zostanie ono analogicznie usunięte u pozostałych kontrahentów.