Udostępnianie deklaracji w Panelu Pracownika

Udostępnianie deklaracji ZUS zarówno pracownikom w Panelu Pracownika jak i ich pracodawcą w systemie wFirma.pl, jest możliwe dzięki opcji OPUBLIKUJ KLIENTOWI I NA PANELU PRACOWNIKA. Deklaracje ZUS będą widoczne po publikacji na Panelu Pracownika, jeżeli pracownik ówcześnie dokonał aktywacji swojego konta użytkownika bądź będąc zalogowanym w systemie dokonał odświeżania strony w przeglądarce.

Udostępnianie deklaracji ZUS na Panelu Pracownika

Po stronie przedsiębiorcy oraz obsługującego go biura rachunkowego leży obowiązek rozliczeniowy oraz informacyjny w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS

W celu wygenerowania deklaracji ZUS należy wejść w zakładkę START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE.

Udostępnianie deklaracji danemu klientowi oraz jego pracownikowi odbywa się z poziomu START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE. Należy zaznaczyć deklarację a następnie z opcji OPUBLIKUJ wybrać OPUBLIKUJ KLIENTOWI I W PANELU PRACOWNIKA.

Opublikowane deklaracje są udostępniane pracownikom w Panelu Pracownika w zakładce DEKLARACJE oraz przedsiębiorcom na ich kontach w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE.

W systemie, po dokonaniu poprawnej publikacji, przy udostępnionej deklaracji pojawi się symbol niebieskiego oka. Zmiana koloru oka na zielony symbolizuje, że deklaracja została odczytana przez pracownika.

Publikacja PIT-11

Generowanie PIT-11 w systemie MojeBiuro.24.pl odbywa się z poziomu:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub

  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Po wygenerowaniu PIT-11, dokument taki można udostępnić pracownikowi w Panelu Pracownika z wykorzystaniem opcji OPUBLIKUJ.

Cofnięcie publikacji

System MojeBiuro.24.pl umożliwia dokonywanie cofnięcia publikacji. Chcąc ograniczyć dostęp do pliku pracownikom należy zaznaczyć wcześniej opublikowany dokument, a następnie wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.