Ukrywanie pracownika w module Kadry

Po zakończeniu umowy z pracownikiem można skorzystać z funkcji Ukryj pracownika. Dzięki temu uzyska się przejrzysty widok listy osób aktualnie zatrudnionych. Przeczytaj jak łatwe jest ukrywanie pracownika w systemie.

Aby skorzystać z tej opcji należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, zaznaczyć pracownika do ukrycia i z górnego paska wybrać opcję “Ukryj”.

Ukrywanie pracownika - opcja ukryj

Po wybraniu tej opcji pracownik zniknie z widoku. Podgląd pracownika będzie możliwy po wybraniu w opcjach widoczności wariantu UKRYCI.

Ukrywanie pracownika  - wariant ukryci

Aby ponownie przywrócić pracownika na listę widocznych pracowników należy zaznaczyć osobę i wybrać opcję POKAŻ.

Ukrywanie pracownika - opcja pokaż