Umowa o pracę nakładczą w systemie MojeBiuro24

Jak umowa o pracę nakładczą będzie rozliczana w systemie? Co należy ustawić, aby składka na ubezpieczenie zdrowotne nie była naliczana od wynagrodzenia?

Umowa o pracę nakładczą w systemie dodawana jest tak jak pozostałe umowy o pracę.  Wystarczy w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ, w oknie dialogowym przejść do zakładki ZUS. Tam wybrać należy kod tytułu ubezpieczenia “ 02 00 -  osoba wykonująca pracę nakładczą” . Wtedy składka wypadkowa automatycznie dla umowy przypisze się ze stawką 0%, oraz pojawi się pole do oznaczenia dobrowolnej składki chorobowej.

Umowa o pracę nakładczą - dodawanie

Zgodnie z zaznaczonymi opcjami po wygenerowaniu listy płac nie zostanie naliczona wypadkowa.

Umowa o pracę nakładczą na liście płac

Pracownik  zatrudniony w oparciu o umowę o pracę nakładczą zostanie wykazany w RCA na podstawie danych zaciągniętych z listy płac.

Umowa o pracę nakładczą w RCA