Wprowadzenie informacji o otrzymanej płatności

Po opłaceniu faktury przez kontrahenta konieczne jest wprowadzenie informacji o otrzymanej płatności.Ważne!
Płatności może wprowadzać zarówno przedsiębiorca (jednakże tylko w okresie oznaczonym jako OTWARTY), jak również pracownicy biura (jednakże tylko w okresie oznaczonym jako OTWARTY lub W TRAKCIE KSIĘGOWANIA)

W przypadku, gdy kontrahent opłacił fakturę w momencie jej wystawienia informacja ta może zostać zawarta bezpośrednio w oknie wystawiania faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Wpis uzależniony będzie od otrzymanej zapłaty:

  • zapłata w całości - należy zaznaczyć kwadracik przy polu ZAPŁACONO, wówczas dokument zostanie rozliczony w całości, a na drukowanej fakturze pojawi się adnotacja, że została w całości zapłacona;

Wprowadzenie informacji o otrzymanej płatności - wskazówki

  • zapłata częściowa - w polu ZAPŁACONO należy wprowadzić otrzymaną kwotę. Wówczas na drukowanej fakturze pojawi się adnotacja, że została zapłacona we wprowadzonej kwocie i system sam przeliczy ile zostało do zapłaty;

 Wprowadzenie informacji o otrzymanej płatności - wytyczne

W sytuacji, w której kontrahent dokonał zapłaty po wystawieniu faktury wprowadzanie informacji o jej uzyskaniu odbywa się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ poprzez wybranie z górnego menu opcji ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ.

 Wprowadzenie informacji o otrzymanej płatności i jej rozliczenie

Wówczas pojawi się okno, w którym należy uzupełnić datę oraz kwotę otrzymanej płatności. W przypadku, gdy na poziomie wystawiania faktury została odnotowana częściowa zapłata system automatycznie uzupełni polu KWOTA wartość pozostałej należności. Po zapisaniu faktura zostanie w systemie oznaczona jako opłacona.

Wprowadzenie informacji o otrzymanej płatności - opis

Ważne!
Dokonując rozliczenia po wystawieniu faktury na jej wydruku pozycja ZAPŁACONO nie ulegnie zmianie.

Rozliczenie przychodów odbywa się również w zakładce BIURO » PŁATNOŚCI » NIEROZLICZONE PRZYCHODY, w której znajdują się informacje dotyczące nieopłaconych faktur. W celu rozliczenia płatności należy zaznaczyć wybraną fakturę i z górnego menu wybrać opcję ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ.

 Wprowadzenie informacji o otrzymanej płatności - rozliczenie faktury

Wówczas pojawi się okno dodawania płatności za przychód, w którym należy wybrać właściwą datę płatności oraz wpisać opłaconą kwotę.

 Wprowadzenie informacji o otrzymanej płatności - opis

Rozliczenia płatności można dokonać również w zakładce BIURO w module “Faktury z nieuregulowaną płatnością”.