Wsparcie techniczne ekspertów

Użytkownicy systemu MojeBiuro24 mają możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia działu technicznego. Serwery są obsługiwane przez wykwalifikowanych ekspertów specjalizujących się w dziedzinach technologii serwerowych oraz bezpieczeństwa danych. W razie wystąpienia problemu w kwestii technicznej systemu, szef biura może zadawać pytania poprzez funkcję ZAPYTAJ EKSPERTA dostępną po zalogowaniu do systemu.

Pytanie do ekspertów serwisu może wysłać wyłącznie szef biura zarówno z konta biura rachunkowego, jak i konta klienta.

Wsparcie techniczne ekspertów dla użytkowników posiadających aktywny pakiet

Szef biura może zadać pytanie poprzez kliknięcie na ikonę znaku zapytania "?" z menu z prawej strony ekranu, czyli z listy najczęściej wybieranych akcji. Menu jest widoczne niezależnie od tego, w jakiej zakładce aktualnie znajduje się użytkownik.

Funkcja zapytaj eksperta- dodawanie sprawy z poziomu sidebaru

Skorzystanie ze wsparcia technicznego możliwe jest również poprzez kliknięcie ikony użytkownika, która znajduje się w prawym, górnym rogu, a następne wybranie opcji Moje pytania.

Funkcja zapytaj eksperta- dodawanie sprawy z poziomu ikony avatara

Kolejnym miejscem w systemie umożliwiającym rozpoczęcie konwersacji z ekspertem jest zakładka START » WIADOMOŚCI, gdzie należy wybrać opcję UTWÓRZ SPRAWĘ.

Funkcja zapytaj eksperta- dodawanie sprawy z poziomu zakładki START > WIADOMOŚCI

W pole Twoje pytanie należy wpisać treść wiadomości, która ma zostać przesłana do eksperta, jeśli w analizie pomocne okazać się mogą pliki lub zrzuty ekranu można je załączyć klikając opcję Załącz pliki. Następnie będzie możliwe przeciągnięcie pliku i opuszczenie go w wyznaczonym polu lub wybranie pliku za pomocą opcji Wybierz.

Załączanie pliku do wiadomości

Funkcja Zapytaj Eksperta z poziomu menu w prawym sidebarze

Rozpoczęcie konwersacji z ekspertem możliwe jest poprzez zalogowanie się na na konto biura rachunkowego lub konto klienta i wybranie z sidebaru znajdującego się po prawej stronie opcji Pomoc, która oznaczona jest ikoną znaku zapytania "?".

Pomoc- prawy sidebar

W ten sposób otworzone zostanie okno z możliwością wyboru trzech form wsparcia użytkownika wśród, których wyróżnić można:

  • stronę z artykułami instruktażowymi, w których zawarte są informację na temat działania systemu,
  • forum, na którym możliwe jest zadanie pytania lub odszukania odpowiedzi na podstawie pytań innych użytkowników,
  • funkcję Zapytaj Eksperta, która umożliwia wysłanie pytania do eksperta systemu, a tym samym rozpoczęcia konwersacji.
Po wybraniu opcji Zapytaj Eksperta otworzy się okno z możliwością zadania pytania. 

Funkcja Zapytaj Eksperta z poziomu avatara, czyli historia zadawanych pytań

Rozpoczęcie konwersacji z ekspertem możliwe jest także poprzez kliknięcie ikony użytkownika znajdującej się w prawym,górnym rogu i następnym wybraniu opcji Moje pytania. Po wykonaniu tej czynności otworzy się okno, w którym będzie widoczna historia dotychczasowej korespondencji szefa biura z ekspertami. Z tego poziomu możliwe będzie utworzenie nowej wiadomości, poprzez kliknięcie opcji Utwórz sprawę.

Utwórz nową nową sprawę z poziomu zakładki Moje wiadomości

 

Archiwizacja sprawy możliwa jest poprzez zaznaczenie pola przy danym zgłoszeniu i wybraniu opcji Archiwizuj.

Zapytaj Eksperta- funkcja archiwizacji spraw

Z poziomu tego okna możliwe jest oznaczenie danego zgłoszenia jako odczytanego poprzez zaznaczenie pola przy nim i kliknięciu opcji Oznacz jako przeczytane.

Zapytaj Eksperta- funkcja oznaczenia spraw jako przeczytanych

Funkcja Zapytaj Eksperta z poziomu zakładki Wiadomości

Szef biura rachunkowego ma możliwość tworzenia sprawy skierowanej do eksperta z poziomu zakładki START » WIADOMOŚCI » UTWÓRZ SPRAWĘ. Z tego poziomu będzie miał także dostęp do całej korespondencji z ekspertami.

Zakładka START > WIADOMOŚCI

Nieaktywny pakiet a wsparcie techniczne ekspertów

W przypadku braku aktywnego pakietu szef biura ma możliwość skorzystania ze wsparcia ekspertów poprzez zadanie pytanie odnośnie działania systemu. Wykonanie tej czynności będzie możliwe z poziomu zakładki: START » WIADOMOŚCI » UTWÓRZ SPRAWĘ. Po kliknięciu w tą opcję pojawi się okno, w którym będzie możliwe utworzenie nowej sprawy.

 Funkcja Zapytaj Eksperta an koncie z nieważnym pakietem

Warto pamiętać, że pomoc ekspertów MojeBiuro24 dotyczy wyłącznie wskazówek technicznych w zakresie poruszania się po systemie.