Wybór skutku księgowego - warto wiedzieć!

W systemie mojebiuro24.pl istnieje możliwość wyboru skutku księgowego wydatków oraz przychodów. Wprowadzając dokument użytkownik może wybrać czy ma on zostać ujęty w KPIR i VAT, tylko w KPIR, tylko w VAT lub czy w ogólne ma zostać niezaksięgowany. Jak zastosować wybór skutku księgowego?

Wybór skutku księgowego w kosztach w KPIR u vatowca

W celu wyboru określonego skutku księgowego należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (bez VAT). W oknie dodawania wydatku, aby móc dokonać wyboru odpowiedniego skutku księgowego należy przejść do zakładki Import z zagranicy i inne zaawansowane, gdzie w pozycji Skutek księgowy są dostępne następujące opcje:

 • Księguj do KPIR I VAT - po wybraniu tej funkcji wydatek zostanie ujęty w odpowiedniej kolumnie w KPIR oraz w rejestrze VAT,

 • Księguj do KPIR - schemat ten powoduje ujęcie wydatku, jedynie w KPIR w wartości netto,

 • Księguj do VAT - wybór danego schematu powoduje ujęcie wydatku jedynie w rejestrze VAT,

 • Nie księguj - dzięki tej funkcji wydatek nie zostanie ujęty w żadnej z ewidencji.

  Ważne!
  Dodając wydatek jako FAKTURA (bez VAT) istnieją do wyboru dwa skutki księgowe:
  - Księguj do VAT
  - Nie księguj

Wybór skutku księgowego

Wybór skutku księgowego w kosztach w KPIR u nievatowca

W przypadku podatników zwolnionych z podatku VAT w celu wyboru skutku księgowego należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK. W oknie po przejściu do zakładki Zaawansowane w pozycji Skutek księgowy istnieje możliwość wyboru opcji:

 • Księguj do KPIR,

 • Nie księguj.

Wybór skutku księgowego u nievatowca

Wybór skutku księgowego w kosztach - ryczałt

Jeśli chodzi o czynnego podatnika VAT rozliczającego się w formie ryczałtu, to podczas dodawania wydatku w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT w zakładce Import z zagranicy i inne zaawansowane ma on również możliwość dwóch skutków księgowych:

 • Księguj do VAT,

 • Nie księguj.

Wybór skutku księgowego u podatników

Ważne!
W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, którzy są zwolnieni z podatku VAT nie można dokonać wyboru skutku księgowego.

Wybór skutku księgowego w przychodach w KPIR u vatowca

Aby wybrać skutek księgowy w przychodach, należy podczas wystawiania faktury przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, w oknie dodawania dokumentu przejść do zakładki Księgowe, gdzie w pozycji Skutek księgowy można wybrać następujące opcje:

 • Księguj do KPIR i VAT - po wybraniu tej funkcji przychód zostanie ujęty w KPIR oraz w rejestrze VAT,

 • Księguj do KPIR - schemat ten powoduje ujęcie przychodu jedynie w KPIR w wartości netto,

 • Księguj do VAT - wybór danego schematu powoduje ujęcie przychodu jedynie w rejestrze VAT,

 • Nie księguj - dzięki danej funkcji przychód nie zostanie ujęty w żadnej z ewidencji.

Wybór skutku księgowego w systemie

Ważne!
Funkcja wyboru skutku księgowego jest dostępna także przy wystawianiu:
- faktury VAT marża, 
- faktury końcowej

Wybór skutku księgowego w przychodach w KPIR u nievatowca

W przypadku podatników zwolnionych z czynności opodatkowanych w celu wyboru skutku księgowego należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (bez VAT), w oknie dodawania dokumentu przejść do zakładki Księgowe, gdzie w pozycji Skutek księgowy można wybrać następujące opcje:

 • Księguj do KPIR,

 • Nie księguj.

Wybór skutku księgowego jak to zrobić w systemie?

Wybór skutku księgowego w przychodach - ryczałt

Gdy podatnik rozlicza się w formie ryczałtu i jest czynnym podatnikiem VAT, to wybór skutku księgowego jest dostępny przy wystawianiu faktury przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, w oknie dodawania dokumentu, należy przejść do zakładki Księgowe, gdzie w pozycji Skutek księgowy można wybrać następujące opcje:

 • Księguj do Ewidencji Przychodów i VAT,

 • Księguj do Ewidencji Przychodów,

 • Księguj do VAT,

 • Nie księguj.

Natomiast w przypadku podatników zwolnionych z czynności opodatkowanych dostępne są tylko dwie opcje wyboru skutku księgowego:

 • Księguj do Ewidencji Przychodów,

 • Nie księguj.