Wydatki nieksięgowane do ewidencji

W systemie MojeBiuro24.pl mogą zostać zaksięgowane faktury, które chcemy aby widniały na liście wydatków, lecz nie mogą one być uwzględnione w ewidencjach. 

W tym celu księgowania należy dokonać w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (bez VAT). Uzupełniamy dane podstawę i jako rodzaj wydatku wybieramy WYDATKI NIEKSIĘGOWANE DO EWIDENCJI.

Wydatki nieksięgowane do ewidencji - rodzaj wydatku

W ten sposób dodana do systemu faktura nie zostanie ujęta ani w Rejestrze VAT zakupu ani w Księdze Przychodów i Rozchodów.