Wystawianie dokumentów w CRM

System mojebiuro24.pl daje możliwość wystawiania faktur, zamówień, a także not odsetkowych czy księgowych dla wybranego kontrahenta (wystawianie dokumentów w crm) poprzez zakładkę CRM » KONTRAHENCI.

W kolejnym kroku należy zaznaczyć kontrahenta i skorzystać z opcji WYSTAW która znajduje się w górnym pasku menu.

Wówczas pojawi się lista dokumentów do wystawienia:

Wystawianie dokumentów w crm - mojebiuro24.pl

Po wybraniu dokumentu pojawi się okno dodawania dokumentu, w którym należy uzupełnić wymagane pola.

Dodatkowo wspomniane dokumenty można wystawić z poziomu CRM » KONTRAHENCI, gdzie klikamy na nazwę kontrahenta. W oknie, które się pojawi przechodzimy do zakładki PRZYCHODY i korzystamy z opcji WYSTAW.

Wystawianie dokumentów w crm - z poziomu kontrahenta