Wystawianie faktur za usługi cykliczne

System mojebiuro24.pl umożliwia biurom rachunkowym zarówno pojedyncze, jak i masowe wystawianie faktur cyklicznych. W pierwszej kolejności w systemie należy zdefiniować usługi cykliczne dla poszczególnych kontrahentów.

Dodawanie usługi cyklicznej

W celu dodania usługi cyklicznej dla określonego kontrahenta należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI i kliknąć w jego nazwę. Pojawi się wówczas okno Szczegóły kontrahenta, gdzie należy przejść do podzakładki PRZYCHODY » USŁUGI CYKLICZNE i wybrać opcję DODAJ USŁUGĘ.

Wystawianie faktur za usługi cykliczne - dodaj usługę

W oknie Dodawanie nowej usługi cyklicznej należy uzupełnić wymagane dane. Można to zrobić na trzy sposoby:

  • wybrać wprowadzony wcześniej produkt lub usługę poprzez znacznik lupy przy polu Nazwa,

  • ręcznie wprowadzić dane,

  • skorzystać z gotowych znaczników (opcja Dostępne znaczniki) - w polu Nazwa należy wpisać wybrany przez siebie schemat.

Dostępne znaczniki to: miesiąc, miesiąc słownie, rok, rok2, kwartał. Przykłady tego, jak będą wyglądały pozycje w dokumentach według wskazanych znaczników, można skontrolować, klikając w opcję DOSTĘPNE ZNACZNIKI.

Wystawianie faktur za usługi cykliczne - daty

Po wybraniu i ustalenia schematu należy uzupełnić ręcznie pozostałe dane podstawowe, które będą widnieć na generowanych fakturach, m.in. datę początku oraz końca usługi.

Faktury cykliczne posiadają opcję wyboru serii numeracji bądź utworzenia nowej poprzez pole NOWA SERIA.

Wystawianie faktur za usługi cykliczne dla kontrahenta

Wystawianie faktur za usługi cykliczne

Po przypisaniu usługi cyklicznej można przejść do wygenerowania faktury za usługi cykliczne. System mojebiuro24.pl oferuje dwie metody wystawienia faktur za usługi cykliczne, tzn. masową oraz pojedynczą do każdego kontrahenta.

Aby wygenerować fakturę cykliczną, należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI, zaznaczyć kontrahenta i z górnego paska zadań wybrać opcję WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ ZA USŁUGI CYKLICZNE.

Wystawianie faktur za usługi cykliczne - znacznik

Następnie pojawi się okno, w którym należy wskazać datę sprzedaży i datę wystawienia faktury.

Wystawianie faktur za usługi cykliczne - wybór serii

Po wystawieniu faktura cykliczna będzie dostępna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.

Masowe wystawianie faktur za usługi cykliczne.

Masowe wystawianie faktur cyklicznych jest możliwe z poziomu kokpitu biura rachunkowego.

Poprzez zakładkę FIRMY » AKTYWNE należy zaznaczyć kontrahentów, którzy mają zdefiniowane faktury cykliczne, a następnie z górnego panelu wybrać AKCJE MASOWE » WYSTAW FAKTURĘ ZA USŁUGI CYKLICZNE.

Wystawianie faktur za usługi cykliczne - księguj

Faktury będą widoczne w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.

Automatyczne księgowanie faktur cyklicznych na koncie klienta

Po wystawieniu faktury cyklicznej przez właściciela biura rachunkowego, na koncie klienta automatycznie pojawia się komunikat informujący o tym zdarzeniu.

Wystawianie faktur za usługi cykliczne z poziomu panelu głównego

Otrzymana faktura będzie widoczna w zakładce START » STRONA GŁÓWNA:

  • dla pracowników biura w module informacyjnym Faktury.
  • dla klienta po zalogowaniu na konto w module Faktury za usługi księgowe.

Dodatkowo z tych poziomów można automatycznie zaksięgować wystawioną fakturę poprzez opcję KSIĘGUJ.

Wystawianie faktur za usługi cykliczne - księgowanie faktury

Wówczas, pojawi się okno z danymi wystawionej faktury, które można w razie potrzeby zmodyfikować.