Wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS a kontakt z klientem

System mojebiuro24.pl posiada wiele narzędzi usprawniających pracę biura rachunkowego oraz umożliwiających kontakt z klientem. Jednym z nich jest wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS. Szef biura rachunkowego może wysłać informacje o wysokości zobowiązania podatkowego lub składkach ZUS za dany okres do wszystkich lub wybranych klientów.

Integracja z SmsApi

Aby wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS była możliwa, w pierwszej kolejności należy dokonać integracji z platformą SmsApi. Po założeniu konta na stronie smsapi.pl, w celu dokonania konfiguracji należy po zalogowaniu do systemu mojebiuro24.pl przejść na konto biura rachunkowego gdzie w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » WYSYŁKA SMS należy zaznaczyć opcję WŁĄCZ MODUŁ SMSAPI.
W trakcie zakładania konta na stronie smsapi.pl użytkownik musi ustalić hasło oraz podać adres mailowy (jest on jednocześnie traktowany jako login) które po aktywacji konta należy wprowadzić w systemie mojebiuro24.pl

Wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS - integracja z smsapi.pl

Dodanie numeru telefonu klienta

Po dokonaniu integracji z SmsApi należy wprowadzić w systemie numer telefonu klienta na który ma zostać dokonana wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS. W tym celu należy przejść na konto klienta gdzie w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY należy zaznaczyć na liście użytkownika mającego uprawnienia przedsiębiorcy i z górnego menu wybrać opcję Modyfikuj. W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE w pozycji Telefon należy wprowadzić numer telefonu na który zostaną wysłane wiadomości SMS z informacją o wysokości podatków lub ZUS.

Wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS - dodanie telefonu klienta

Wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS

W celu wysyłki SMS informacji o podatkach i ZUS, po wygenerowaniu deklaracji VAT, PIT przedsiębiorcy, PIT pracowników lub składek ZUS należy przejść do głównego widoku listy firm w zakładce FIRMY » AKTYWNE, zaznaczyć klientów którzy mają otrzymać takie powiadomienie SMS a następnie z górnego paska menu wybrać opcję AKCJE MASOWE » WYŚLIJ INFORMACJĘ O PODATKACH/ZUS.

Wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS - wysyłka
W oknie wysyłki należy wybrać okres oraz rodzaj informacji która ma zostać wysłana do klienta. W celu wysyłki SMS należy zaznaczyć dodatkowo jako formę wysyłki opcję SMS.

Wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS - wybór formy wysyłki